ตรวจ DNA ใช้อะไรบ้าง

ตรวจ DNA ด้วยชุดตรวจของ Welala ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเอกสารใด ๆ สามารถใช้ชุดตรวจเก็บตัวอย่างเซลล์จากเยื่อบุกระพุ้งแก้มในช่องปากได้เลย

ทำไมต้องตรวจ DNA

การตรวจ DNA ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น ให้เรารับรู้ความเสี่ยงโรคที่แฝงอยู่ในตัวเราและมีแผนในการดูแลสุขภาพอย่างเฉพาะเจาะจง

วีลาล่าตรวจ DNA ด้วยเทคโนโลยีอะไร มีความแม่นยำขนาดไหน

วีลาล่าใช้การตรวจด้วย Next-Generation Sequencing (NGS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุด ที่สแกนอ่านทุกลำดับเบส DNA โดยครอบคลุม DNA ทั้งหมดมากกว่า 30 ล้าน ตำแหน่ง ให้ความแม่นยำและความถูกต้องที่ 99.999%

ใช้เวลาตรวจ DNA นานขนาดไหน

ใช้เวลา 45 วัน (เนื่องจาก WELALA การตรวจด้วย NGS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดตรวจด้วยตรวจสอบอย่างละเอียดทุกลำดับเบส DNA)