ทำความรู้จักกับดีเอ็นเอ

สิ่งมีชีวิตบนโลกล้วนมีการสืบพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ และหนึ่งตัวการสำคัญที่ทำให้สามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของตนเองไปสู่รุ่นลูกหลานได้ คือ สารพันธุกรรมที่เราเรียกกันว่า ดีเอ็นเอ

DNA คืออะไร

Deoxyribonucleic Acid หรือ DNA คือ กรดนิวคลิอิก (Nucleic Acid) พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มีลักษณะเป็นพอลิเมอร์สายยาวเรียกว่า พอลินิวคลีโอไทด์ (Polynucleotide) 2 สายจับกันเป็นเกลียวคู่คล้ายบันไดเวียนอยู่ในโครโมโซม และวางตัวอยู่ในนิวเคลียสภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เราเรียกดีเอ็นเอว่า สารพันธุกรรม เพราะดีเอ็นเอทำหน้าที่คอยเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

คนแรกที่ค้นพบ DNA คือ ฟรีดริช มีเชอร์ ในปี ค.ศ. 1869 แต่ในขณะนั้นยังไม่ทราบว่ามีโครงสร้างอย่างไร และในเวลาต่อมา เจมส์ ดี. วัตสัน และฟรานซิส คริก ได้กลายเป็นผู้ไขความลับโครงสร้างของดีเอ็นเอ ในปีค.ศ. 1953

ลักษณะของ DNA

ดีเอ็นเอ จะมีลักษณะบิดตัวเป็นเกลียวคู่ หากนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงบันไดลิงที่บิดตัว ขาของบันไดแต่ละข้างคือการเรียงตัวของนิวคลีโอไทด์ (Nucleotide) ที่ภายในประกอบไปด้วยฟอสเฟต น้ำตาล และเบส โดยนิวคลีโอไทด์นี้จะมีอะดีนีน (Adenine: A) ไทมีน (Thymine: T) ไซโทซีน (Cytosine: C) และกัวนีน (Guanine: G) ซึ่งจะถูกเชื่อมด้วยเบส โดยที่อะดีนีน จะเชื่อมกับไทมีน และไซโทซีนจะเชื่อมกับกัวนีน การเรียงลำดับของเบสในดีเอ็นเอเป็นเกลียวคู่ทำให้เกิดเป็นข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ นั่นเอง

หน้าที่สำคัญของดีเอ็นเอ

หน้าที่สำคัญ 2 ประการของ DNA คือ

1. การจำลองตัวเอง (DNA Replication)

การจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ คือ กระบวนการที่เกินขึ้นภายในร่างกายสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยเกิดขึ้นเมื่อมีกระบวนการแบ่งเซลล์ สร้าง DNA ให้เหมือนเดิมที่สุดสำหรับเซลล์ใหม่

2. การถ่ายทอดข้อมูลผ่านอาร์เอ็นเอ (Transcription)

ดีเอ็นเอจะถูกถอดรหัสเพื่อสร้างเป็นอาร์เอ็นเอ (Ribonucleic Acid) ซึ่งอาร์เอ็นเอที่ได้จะทำหน้าที่กำหนดการเรียงตัวของกรดอะมิโนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน และโปรตีนที่ได้นี้จะนำมาเป็นส่วนประกอบภายในโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ในเซลล์ของร่างกาย รวมทั้งเป็นสารเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมีหรือเอนไซม์ของสิ่งมีชีวิต

ดีเอ็นเอเกี่ยวข้องกับลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไร

หากจะกล่าวว่าทุกชีวิตบนโลกถูกกำหนดลักษณะด้วยดีเอ็นเอคงไม่ผิดนัก เพราะดีเอ็นเอเกี่ยวข้องกับลักษณะทางพันธุกรรม โดยดีเอ็นเอจะทำหน้าที่เก็บและถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในโลกนี้สามารถสืบทอดลักษณะเผ่าพันธุ์ของตนอยู่ได้ โดยเกลียวที่พันกันอยู่จะเพิ่มขนาดจนเป็นโครโมโซม และลูกจะได้รับโครโมโซมจากทั้งพ่อและแม่คนละครึ่ง โครโมโซมที่ได้จะมารวมกันเป็นคู่ปาท่องโก๋ในตัวเด็ก จึงทำให้ลูกมี DNA เหมือนกับทั้งพ่อและแม่นั่นเอง เราจึงเห็นบ่อยในปัจจุบันที่ใช้การตรวจ DNA จากเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นพ่อแม่ลูกกันจริงหรือไม่

วางแผนดูแลสุขภาพ ด้วยการตรวจดีเอ็นเอ

จะเห็นได้ว่าดีเอ็นเอมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะทางพันธุกรรม แต่การตรวจดีเอ็นเอ ไม่ได้ใช้เพื่อพิสูจน์ความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเพียงเท่านั้น แต่การตรวจดีเอ็นเอสามารถใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพได้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเพื่อวิเคราะห์ระบบเผาผลาญในร่างกาย ตรวจหาความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายแรงทางพันธุกรรมโดยเฉพาะ และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยสามารถตรวจได้ทั้งในโรคพยาบาลภาพรัฐและเอกชน แต่ใครที่มองหาความสะดวก WELALA ให้บริการชุดตรวจ DNA เฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็น ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA ชุดตรวจ Vitamin DNA หรือชุดตรวจเพื่อหาความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรมโดยเฉพาะ โดยเป็นชุดตรวจที่ได้มาตรฐาน ใช้งานง่าย สามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องโรงพยาบาล และให้บริการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คุณวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องในอนาคต

โพสต์ล่าสุด