ข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับวิตามินที่รวมอยู่ในรายงาน?

  • รายงานวิตามินส่วนบุคคลตามยีน (DNA) ของคุณ
  • โอกาสที่คุณจะมีวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดในระดับที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าปกติ
  • คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่เหมาะสมเพียงพอ
  • ผลจากไลฟ์สไตล์ของคุณ ที่อาจส่งผลต่อระดับวิตามินและแร่ธาตุของคุณ
  • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิตามินและแร่ธาตุ
  • ผลเสียของการขาดวิตามินหรือภาวะเป็นพิษจากการได้รับวิตามินมากเกินไป

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>