ส่งห้องแล็บที่ไหน มาตรฐานเป็นอย่างไร

              ห้องปฏิบัติการในประเทศ ที่ได้การรับรองคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>