ตรวจแล้วผลผิดปกติแปลว่าเป็นมะเร็งไหม?

ในกรณีส่วนใหญ่ ผลการตรวจคัดกรองที่ผิดปกติหมายความว่า คุณมีรอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็ง ซึ่งเป็นภาวะที่ต้องได้รับการรักษา หรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งจากเชื้อ HPV ชนิดความเสี่ยงสูง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>