ความแม่นยำในการตรวจ

               ความไวในการตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่แต่ละระยะแตกต่างกัน โดย

    • ความไวในการตรวจ 73% สำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 1
    • ความไวในการตรวจ 80% สำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 2
    • ความไวในการตรวจ 82% สำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 3
    • ความไวในการตรวจ 79% สำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 4

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>