กรณีต้องการให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างให้และเข้ารับการตรวจด้วยตนเอง

ประเภทของตัวอย่างที่รับตรวจดีเอ็นเอ

เยื่อบุกระพุ้งแก้ม
การเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุกระพุ้งแก้มเป็นวิธีเก็บตัวอย่างที่เป็นมาตรฐานสากล ไม่เจ็บและไม่เป็นอันตราย ทำได้ง่าย รวดเร็ว และได้ผลดี โดยภายในเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มจะมีดีเอ็นเอที่สามารถนำมาใช้ตรวจพิสูจน์ได้

เอกสารและการเตรียมตัว

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือสำเนาสูติบัตร (กรณียังไม่มีบัตรประชาชน) ของทุกท่านที่ตรวจ
2. หนังสือราชการจากหน่วยงานราชการที่ให้ส่งตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด (ถ้ามี)
3. กรณีผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ มารดาต้องเข้ามาเพื่อลงนามในเอกสารยินยอมด้วย

ขั้นตอนการตรวจ DNA

1. สอบถาม/รับฟังข้อมูลการให้บริการและการเก็บตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญ โทร 086-860-8875
2. นำเอกสารมาแสดงตน ชำระค่าบริการ

• โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท วีลาล่า จำกัด หมายเลขบัญชี 247-253531-6
• ชำระเงินสด

3. ผู้เข้ารับบริการทั้งหมดลงนามในเอกสารยินยอมให้ตรวจดีเอ็นเอ พร้อมถ่ายรูป
4. เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างเยื่อบุกระพุ้งแก้มใช้เวลาประมาณ 5 นาที
5. เจ้าหน้าที่แจ้งผลตรวจดีเอ็นเอแบบไม่เป็นทางการภายใน 3 วัน ผ่านช่องทาง

• SMS โทรศัพท์หมายเลข 086-860-8875 หรือ
• Line ID: @welala หรือ
• Facebook messenger: Welala Clinic

6.เจ้าหน้าที่จัดส่งผลการตรวจดีเอ็นเอแบบเป็นทางการ ผ่านช่องทาง

• ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งที่ให้ไว้
• เข้ารับผลตรวจด้วยตนเองที่. 34 ชั้น 4 ห้อง A04-403 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร : 086-860-8875

 

 

บริการเสริม

1. บริการแจ้งผลการตรวจภายใน 24 ชั่วโมง (Fast track service)
ผู้รับบริการจะทราบผลการตรวจดีเอ็นเอภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับตัวอย่าง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 3,000 บาท

2. บริการเก็บตัวอย่างนอกสถานที่ (On-site service)
ติดต่อนัดหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าเก็บตัวอย่างที่บ้านหรือสถานที่นัดพบทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและความเป็นส่วนตัว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเดินทางตามจริง (กรุณาโทรศัพท์สอบถามอัตราค่าบริการเสริม ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะทางปลายทาง)

กรณีต้องการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองและส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์

ประเภทของตัวอย่างที่รับตรวจดีเอ็นเอ

1. เยื่อบุกระพุ้งแก้ม
การเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุกระพุ้งแก้มเป็นวิธีเก็บตัวอย่างที่เป็นมาตรฐานสากล ไม่เจ็บและไม่เป็นอันตราย ทำได้ง่าย รวดเร็ว และได้ผลดี โดยภายในเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มจะมีดีเอ็นเอที่สามารถนำมาใช้ตรวจพิสูจน์ได้

2. เส้นผมและราก
การเก็บตัวอย่างเส้นผมเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ ที่สะดวก รวดเร็ว และเจ็บน้อย แต่การเก็บเส้นผมเพื่อส่งตรวจดีเอ็นเอนั้น จะต้องมีรากผมติดมาด้วยทุกเส้น เนื่องจากรากผมจะมีดีเอ็นเอที่สามารถนำมาใช้ตรวจพิสูจน์ได้

3. คราบเลือด
การเก็บตัวอย่างเลือดเป็นวิธีเก็บตัวอย่างที่อาจทำให้เจ็บและเกิดการระคายเคือง ต้องทำด้วยความระมัดระวัง โดยในเลือดจะมีดีเอ็นเอที่สามารถนำมาใช้ตรวจพิสูจน์ได้

4. ตัวอย่างชีวภาพอื่นๆ (แปรงสีฟัน, หน้ากากอนามัย ฯ)
กรณีที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างจากกระพุ้งแก้ม เส้นผม หรือคราบเลือดได้ การเก็บตัวอย่างอื่นๆเช่น แปรงสีฟันที่ใช้มานานและไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น หรือหน้ากากอนามัย สามารถใช้ตรวจดีเอ็นเอได้ แต่จะต้องตรวจพิสูจน์ด้วยกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น และการเก็บตัวอย่างอาจต้องใช้ความระมัดระวังในการปนเปื้อนมากขึ้นด้วย

ขั้นตอนการตรวจ DNA

1. สอบถาม/รับฟังข้อมูลการให้บริการและการเก็บตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญ โทร. 086-860-8875 หรือ Line ID: @welala
2. ชำระค่าบริการและส่งหลักฐานการชำระเงิน

• โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท วีลาล่า จำกัด หมายเลขบัญชี 247-253531-6
• ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมที่อยู่สำหรับจัดส่งพัสดุเก็บตัวอย่าง ผ่านช่องทาง

» SMS โทรศัพท์หมายเลข 086-860-8875 หรือ
» Line ID: @welala หรือ
» Facebook messenger: Welala Clinic

3. เจ้าหน้าที่จัดส่งอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมง พัสดุจะถึงผู้รับบริการภายใน 1-2 วัน
4. ผู้รับบริการศึกษารายละเอียดการเก็บตัวอย่างจากคู่มือหรือวีดีโอคลิป ที่แนบไปพร้อมพัสดุ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

5.ผู้รับบริการเก็บตัวอย่างตามขั้นตอนที่แนะนำ และส่งตัวอย่างกลับมายังหน่วยงานตามที่อยู่

• 34 ชั้น 4 ห้อง A04-403 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร : 086-860-8875

6.เจ้าหน้าที่แจ้งผลตรวจดีเอ็นเอแบบไม่เป็นทางการภายใน 3 วัน ผ่านช่องทาง

• SMS โทรศัพท์หมายเลข 086-860-8875 หรือ
• Line ID: @welala หรือ
• Facebook messenger: Welala Clinic

7.เจ้าหน้าที่จัดส่งผลการตรวจดีเอ็นเอแบบเป็นทางการ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งที่ให้ไว้

 

บริการเสริม

1. บริการแจ้งผลการตรวจภายใน 24 ชั่วโมง (Fast track service)
ผู้รับบริการจะทราบผลการตรวจดีเอ็นเอภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับตัวอย่าง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 3,000 บาทต่อตัวอย่าง

2. บริการเก็บตัวอย่างนอกสถานที่ (On-site service)
ติดต่อนัดหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าเก็บตัวอย่างที่บ้านหรือสถานที่นัดพบทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและความเป็นส่วนตัว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเดินทางตามจริง (กรุณาโทรศัพท์สอบถามอัตราค่าบริการเสริม ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะทางปลายทาง)

วีลาล่าตรวจ DNA ด้วยเทคโนโลยีอะไร มีความแม่นยำขนาดไหน

วีลาล่าใช้การตรวจด้วย WELALA SNP array technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สแกนอ่านลำดับเบส DNA ในตำแหน่งที่สำคัญๆ โดยครอบคลุม DNA ทั้งหมดมากกว่า 650,000 ตำแหน่ง ให้ความแม่นยำและความถูกต้องที่ 99.99%

ทำไมต้องตรวจ DNA

การตรวจ DNA ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น ให้เรารับรู้ความเสี่ยงโรคที่แฝงอยู่ในตัวเราและมีแผนในการดูแลสุขภาพอย่างเฉพาะเจาะจง

ตรวจ DNA ใช้อะไรบ้าง

ตรวจ DNA ด้วยชุดตรวจของ Welala ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเอกสารใด ๆ สามารถใช้ชุดตรวจเก็บตัวอย่างเซลล์จากเยื่อบุกระพุ้งแก้มในช่องปากได้เลย

จำนวนผลที่ตรวจสอบได้

เรารายงานผลการตรวจ 326 รายการที่สำคัญ เกี่ยวกับสุขภาพ และการใช้ชีวิต

– 84 ผลตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร วิตามิน การออกกำลังกาย และมลภาวะ
– 115 ผลตรวจเกี่ยวกับโรคต่างๆ และความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง
– 105 ผลตรวจที่เกี่ยวข้องกับโรคทางพันธุกรรมเพื่อการวางแผนครอบครัว
– 22 ผลตรวจด้านพฤติกรรมและความสามารถ

เราแปลผล DNA ของคุณ เป็นข้อมูลทางด้านสุขภาพ เพื่อช่วยให้คุณสามารถวางแผนไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิต และดูแลสุขภาพได้อย่างดีที่สุด

ฟรี! สอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านพันธุกรรมและแพทย์เฉพาะทางพันธุศาสตร์ อีก 1 ชม.

ราคา

5,500 บาท ซึ่งรวมค่าขนส่งและค่าส่งสิ่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการในต่างประเทศแล้ว

ทำไมต้องตรวจ

เพื่อการรับรู้และเข้าใจว่า DNA ของคุณส่งผลต่อความต้องการวิตามินและแร่ธาตุอย่างไร และนำไปใช้ปรับการรับประทานอาหารและโภชนาการ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่เหมาะสมเพียงพอ