ความแม่นยำในการตรวจ

               ความไวในการตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่แต่ละระยะแตกต่างกัน โดย

    • ความไวในการตรวจ 73% สำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 1
    • ความไวในการตรวจ 80% สำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 2
    • ความไวในการตรวจ 82% สำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 3
    • ความไวในการตรวจ 79% สำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 4

รอผลกี่วัน

              เมื่อทางวีลาล่าได้รับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากลูกค้า ลูกค้าจะได้รับรายงานผลภายในระยะเวลาไม่เกิน 3-5 วัน

ราคาเท่าไหร่

               990 บาท ราคาดังกล่าวรวมค่าขนส่งตัวอย่างกลับมายังวีลาล่า และค่าขนส่งไปยังห้องปฏิบัติการแล้ว

ทำไมต้องตรวจ

               ในประเทศไทย มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 3 และคร่าชีวิตคนไทยไป 31 คนต่อวัน มะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะต้นมักไม่มีอาการใด ๆ ผู้ป่วยส่วนใหญ่กว่าจะรู้ตัวก็เมื่อมีอาการขับถ่ายผิดปกติ ท้องผูก ถ่ายอุจจาระลำเล็กลง ถ่ายปนเลือด ซึ่งมักพบในระยะที่โรคเป็นมากแล้ว ทำให้มีโอกาสเสียชีวิตสูง

การตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ คือการตรวจตั้งแต่ยังไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ เพื่อให้ตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ระยะต้น ๆ เพราะหากรู้ได้เร็ว รักษาได้เร็ว ก็จะมีโอกาสหายมากขึ้น

คือการตรวจอะไร

                 การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี The fecal immunochemical test (FIT) เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ที่ได้รับการยอมรับตามแนวทางของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (ประเทศไทย) และสมาคมโรคมะเร็งสหรัฐอเมริกา (American Cancer Society) โดยจะตรวจหาเลือดที่ซ่อนอยู่ในอุจจาระ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็ง FIT ตรวจจับเลือดของมนุษย์จากลำไส้ส่วนล่างเท่านั้น โดยที่ยาและอาหารไม่รบกวนการทดสอบ ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะแม่นยำกว่า และมีผลบวกลวงน้อยกว่าการทดสอบอื่น ๆ