การแต่งงานในเครือญาติ เสี่ยงทำให้ลูกเกิดความผิดปกติ

ในอดีตการแต่งงานในเครือญาติ อาจจะพบเห็นได้อยู่บ่อยครั้ง แต่ในปัจจุบันนั้นการแต่งงานในเครื่องญาติไม่เป็นที่นิยมแล้ว เพราะนอกจากความเหมาะสมที่เกิดขึ้นในการแต่งงาน เด็กที่เกิดมานั้นอาจมีความเสี่ยงที่จะมีข้อบกพร่องต่าง ๆ ทางร่างกายอีกด้วย แต่ถึงแม้ในปัจจุบันการแต่งงานในเครือญาติจะไม่ค่อยมีให้เห็นได้ง่ายเท่าในอดีต แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มี เนื่องจากวัฒนธรรมหรือการต้องการรักษาสายเลือด ก็ยังเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่อาจทำให้เห็นการแต่งงานในเครือญาติได้อยู่บ้างเช่นเดียวกัน

การแต่งงานในเครือญาติคืออะไร

ตามที่ได้มีการกล่าวไปในข้างต้น การแต่งงานในเครือญาติ คือ การที่ครอบครัว ญาติ พี่ น้อง ลูกพี่ลูกน้อง แต่งงานกันเองหรืออาจเกิดความรักใคร่กันเกิดขึ้น และนำไปสู่การมีลูกที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงผิดปกติ และอาจนำไปสู่โรคทางพันธุกรรม ปัญญาอ่อน หรือเกิดข้อบกพร่องต่อร่างกายได้ ซึ่งการแต่งงานในเครือญาตินี้จะพบเห็นได้มากในราชวงศ์โบราณ

จุดเริ่มต้นของการแต่งงานในเครือญาติ

ในอดีตพบว่าจากอารยธรรมโบราณ การแต่งงานในเครือญาติรวมไปถึงการสืบพันธุ์ในเครือญาตินั้นเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยม จนเกิดการส่งต่อมาเรื่อย ๆ จนถึงยุคราชวงศ์ชนชั้นสูงต่าง ๆ ในอดีต โดยอาจมีเหตุผลมาจากวัฒนธรรม การต้องการที่จะรักษาสายเลือด หรือรวมไปถึงเหตุผลทางการเมือง เป็นต้น จึงทำให้มีหลายบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงสามารถพบได้ว่ามีความปกติเกิดขึ้นจากผลของการแต่งงานในเครือญาติ ยกตัวอย่าง ราชวงศ์ฮับส์บูร์สายกษัตริย์สเปนและออสเตรีย

การแต่งงานในเครือญาติทำให้เกิดความเสี่ยงต่อลูกอย่างไร

ความผิดปกติของสติปัญญา

เด็กหรือทารกที่เกิดจากการแต่งงานในเครือญาติ อาจเกิดความผิดปกติของสติปัญญา หรือ เกิดความบกพร่องทางสติปัญญาได้สูง โดยเด็กที่มีลักษณะนี้จะมีปัญหาในแทบจะทุก ๆ ด้านในการใช้ชีวิตประจำวันเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเด็กมีข้อจำกัดในการเรียนรู้ สมองหยุดพัฒนาหรือพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์แบบ ส่งผลให้เกิดความบกพร่องในทุก ๆ ด้านของการใช้ชีวิต

ระบบภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติ

ระบบภูมิคุ้มกันตามกว่าปกติ จะส่งผลให้เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายมากกว่าคนปกติทั่วไป สำหรับเด็กหรือทารกที่เกิดจากการแต่งงานในเครือญาติ อาจมีอาการป่วยบ่อย ป่วยง่าย ไม่ว่าจะเป็นการป่วยด้วยไข้หวัด ท้องเสีย หรือการติดเชื้อราทางผิวหนัง อาทิเช่น กลาก เกลื้อน นั่นเอง จนอาจนำไปสู่โรคที่มีความอันตรายร้ายแรงอื่น ๆ ตามมาในอนาคต

เสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นหนึ่งในความเสี่ยงของกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติในส่วนของหลอดเลือดและหัวใจ ที่จะส่งผลต่อการไหลเวียนปริมาณของเลือดที่จะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์สมอง ซึ่งเด็กและทารกที่เกิดจากการแต่งงานในเครือญาติ โดยส่วนใหญ่มักเกิดมาพร้อมกับความเสี่ยงในการเกิดโรคเหล่านี้

อัตราการตายในวัยเด็กเพิ่มสูงขึ้น

ตามที่ได้มีการกล่าวในข้างต้นว่าเด็กหรือทารกที่เกิดจากการแต่งงานในเครือญาติ มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติและความบกพร่องของร่างกาย จึงทำให้อัตราการตายในวัยเด็กมีสูงมากยิ่งขึ้น ซึ่งความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ด้านสติปัญญาตามที่ได้มีการกล่าวถึงในข้างต้น แต่อาจนำไปสู่โรคทางพันธุกรรมและทำให้มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงนั่นเอง

สรุปจบบทความ

ถึงแม้ในปัจจุบันจะยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าการแต่งงานในเครือญาติ นั้น เป็นเรื่องที่ผิดหรือถูกอย่างไรในด้านของศีลธรรม แต่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับลูกที่เกิดจากพ่อและแม่ที่แต่งงานในเครือญาตินั้น สามารถเป็นเหตุผลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้ที่เป็นญาติ พี่น้อง ที่กำลังตัดสินใจจะแต่งงานและสืบสายพันธุ์ได้ แต่นอกเหนือไปจากการส่งต่อโรคทางพันธุกรรมจากการแต่งงานในเครือญาติแล้ว ยังมีโรคทางพันธุกรรมอื่น ๆ อีกที่สามารถส่งต่อให้กับลูกหลานได้ เป็นโรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานในเครือญาติ หากต้องการจะป้องกันและหลีกเลี่ยงการส่งต่อ สามารถตรวจ DNA Welala เพื่อตรวจหาความเสี่ยงได้แล้ววันนี้

โพสต์ล่าสุด