ชุดเก็บอุจจาระสําหรับตรวจหาเลือดแฝง เพื่อคัดกรองมะเร็งสําไส้ใหญ่

การตรวจ Fecal Immunochemical Test หรือ FIT เป็นการทดสอบที่รวดเร็วแต่เชื่อถือได้สำหรับการตรวจหาปริมาณเฮโมโกลบินของมนุษย์ในอุจจาระ เป็นการค้นหาสัญญาณของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ซึ่งช่วยในการระบุว่าคุณมีติ่งเนื้อ (การเจริญเติบโตแบบผิดปกติก่อนเป็นมะเร็ง) ในลำไส้ใหญ่ของคุณหรือไม่

ไม่จำเป็นต้องมีการงดอาหารหรือยาเป็นพิเศษสำหรับการตรวจ FIT ค้นหาเฉพาะเลือดที่จำเพาะกับสัญญาณของมะเร็งลำไส้ใหญ่เท่านั้น เลือดประเภทอื่นในทางเดินอาหาร เช่นจากอาหารของคุณ (เนื้อแดง) จะไม่ให้ผลบวกกับการทดสอบนี้

เรามีคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการทำการทดสอบให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อทำการเก็บตัวอย่างและส่งตัวอย่างกลับมาเพื่อการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 

ชุดเก็บตัวอย่างสำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จาก WELALA เป็นขั้นตอนที่ง่าย รวดเร็ว ทำได้ที่บ้าน ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีได้ตั้งแต่วันนี้!

 • ชุดเก็บตัวอย่างเองได้ง่ายๆ ที่บ้าน
 • ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหารหรือยาก่อนทำการทดสอบ
 • ได้ผลเชิงปริมาณจากห้องปฏิบัติการ
 • ผลลัพธ์พร้อมให้ดาวน์โหลดและแชร์กับแพทย์ของคุณได้ทันที
 • หากคุณได้รับผลผิดปกติ คุณสามารถรับคำปรึกษาจากแพทย์จากเครือข่าย Wealala ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

การตรวจ Fecal Immunochemical Test หรือ FIT เป็นการทดสอบที่รวดเร็วแต่เชื่อถือได้สำหรับการตรวจหาปริมาณเฮโมโกลบินของมนุษย์ในอุจจาระ เป็นการค้นหาสัญญาณของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ซึ่งช่วยในการระบุว่าคุณมีติ่งเนื้อ (การเจริญเติบโตแบบผิดปกติก่อนเป็นมะเร็ง) ในลำไส้ใหญ่ของคุณหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องมีการงดอาหารหรือยาเป็นพิเศษสำหรับการตรวจ FIT ค้นหาเฉพาะเลือดที่จำเพาะกับสัญญาณของมะเร็งลำไส้ใหญ่เท่านั้น เลือดประเภทอื่นในทางเดินอาหาร เช่นจากอาหารของคุณ (เนื้อแดง) จะไม่ให้ผลบวกกับการทดสอบนี้ เรามีคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการทำการทดสอบให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อทำการเก็บตัวอย่างและส่งตัวอย่างกลับมาเพื่อการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ชุดเก็บตัวอย่างสำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จาก WELALA เป็นขั้นตอนที่ง่าย รวดเร็ว ทำได้ที่บ้าน ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีได้ตั้งแต่วันนี้!
 • ชุดเก็บตัวอย่างเองได้ง่ายๆ ที่บ้าน
 • ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหารหรือยาก่อนทำการทดสอบ
 • ได้ผลเชิงปริมาณจากห้องปฏิบัติการ
 • ผลลัพธ์พร้อมให้ดาวน์โหลดและแชร์กับแพทย์ของคุณได้ทันที
 • หากคุณได้รับผลผิดปกติ คุณสามารถรับคำปรึกษาจากแพทย์จากเครือข่าย Wealala ได้ทันที

ชุดเก็บอุจจาระ สำหรับตรวจหาเลือดแฝง เพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ Stool Collection kit for colon cancer test

วัตถุประสงค์การใช้งาน : เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์เก็บ อุจจาระ เพื่อส่งตรวจหาเลือดแฝงเพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

ปริมาณบรรจุประกอบด้วย :

 • ขวดเก็บตัวอย่างอุจจาระ OC 1 ขวด พร้อมน้ำยารักษาสภาพภายในขวด
 • กระดาษสำหรับรองเพื่อเก็บอุจจาระ 1 แผ่น – ถุงมือ 1 คู่
 • แผ่นแอลกอฮอล์ 1 แผ่น
 • คู่มือแนะนำการใช้งานชุดตรวจ 1 ฉบับ
 • ถุงซิปใส่สิ่งส่งตรวจ 1 ถุง
 • ซองไปรษณีย์สำหรับใส่สิ่งส่งตรวจกลับคืนแก่ห้องปฏิบัติการ 1 ซอง

วิธีปฏิบัติตัวก่อนใช้ วิธีการใช้งานและคำแนะนำ : ตามระบุในเอกสารแนบ (คู่มือการเก็บตัวอย่าง) รอผลตรวจ 7 วันทำการ

คำเตือนและข้อควรระวัง :

 •  หลีกเลี่ยงการเก็บตัวอย่างอุจจาระขณะมีรอบเดือนหรือขณะกำลังเป็นริดสีดวงทวาร
 • หลีกเลี่ยงการเก็บตัวอย่างอุจจาระขณะมีภาวะท้องเสียหรือท้องผูก ควรรอให้การขับถ่ายเป็นปกติก่อนทำการเก็บตัวอย่างได้
 • ใส่ตัวอย่างอุจจาระในขวดเก็บตัวอย่างทันทีและระมัดระวังไม่ให้น้ำยาในขวดเก็บตัวอย่างหก