การเตรียมตัวก่อนตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ผู้หญิงควรรู้

โรคมะเร็งปากมดลูก หรือ Cervical cancer เป็นมะเร็งชนิดที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้าม โดยมะเร็งปากมดลูกนั้นเกิดขึ้นในเซลล์ปากมดลูกที่อยู่ในบริเวณช่วงล่างของมดลูกที่มีจุดเชื่อมต่อกับช่องทางคลอด ซึ่งมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งชนิดที่สามารถพบได้บ่อยเป็นลำดับที่สอง รองลงมาจากมะเร็งเต้านม ในปัจจุบันการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จะสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงให้คนไทยสามารถห่างไกลจากโรคมะเร็งปากมดลูกได้มากยิ่งขึ้น

วิธีเตรียมตัวก่อนตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ตามที่ได้มีการกล่าวไปในข้างต้น การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจะสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้ สำหรับผู้หญิงทุกคนที่กำลังสนใจอยากที่จะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สามารถที่จะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการตรวจได้ดังนี้

1. ตรวจภายในได้ทุกช่วงเวลา ยกเว้นช่วงที่มีประจำเดือน

หากต้องการที่จะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สามารถเข้ารับการตรวจได้ในทุกช่วงเวลายกเว้นช่วงที่มีประจำเดือน หากอยู่ในช่วงที่มีประจำเดือนแนะนำให้รอหลังจากมีประจำเดือนไปแล้ว 5 วัน แต่ในกรณีที่มีเลือดออกมามากกว่าปกติ สามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ได้โดยตรง

2. ทานอาหารและน้ำได้ปกติ

ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สามารถที่จะรับประทานอาหารและน้ำได้ปกติ ไม่จำเป็นต้องงดอาหารหรืองดน้ำแต่อย่างใด เนื่องจากการตรวจคัดกรองมะเร็งนั้นแตกต่างไปจากการตรวจร่างกาย ต่อให้จะรับประทานอาหารหรือน้ำในช่วงเวลาใดก็ไม่มีผลต่อการตรวจ 100%

3. งดมีเพศสัมพันธ์ก่อนตรวจ 24-48 ชั่วโมง

การเตรียมตัวตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่จะทำการตรวจภายใน หรือก่อนที่จะทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 24-48 ชั่วโมง เนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์อาจส่งผลกระทบต่อการตรวจภายในได้

4. ปัสสาวะออกให้หมดก่อนรับการตรวจภายใน

ก่อนเข้ารับการตรวจภายในหรือก่อนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยควรทำการปัสสาวะออกให้หมดเสียก่อนเข้ารับการตรวจ เนื่องจากแพทย์ที่ทำการวินิจฉัยจะสามารถทำการตรวจขนาดของมดลูกรวมไปถึงปีกมดลูกได้ง่ายและชัดเจน

5. ห้ามสวนล้างช่องคลอด ก่อนการตรวจ

ก่อนที่จะเข้ารับการตรวจภายในหรือการที่จะทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ไม่ควรทำการสวนล้างช่องคลอดและควรงดการใช้ยาเหน็บทางช่องคลอด ก่อนการตรวจภายในหรือก่อนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 2 วัน

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มี 3 แบบ

เมื่อทราบถึงขั้นตอนการเตรียมตัวในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้ว สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก่อนเข้ารับการตรวจคัดกรอง คือ วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยในปัจจุบันวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี ดังต่อไปนี้

1. Pap smear ตรวจแปปเสมียร์ (ตรวจแปปเสมียร์)

วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Pap smear ตรวจแปปเสมียร์ (ตรวจแปปเสมียร์) เป็นวิธีการตรวจที่สูตินรีแพทย์จะทำการตรวจโดยการใช้เครื่องมือที่ลักษณะคล้ายไม้พาย โดยจะใช้เก็บเนื้อเยื่อที่บริเวณปากมดลูกนำเอาไปส่งตรวจเพื่อทำการหาเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลล์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็ง

2. Thin prep (ตินเพร็พ)

วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin prep (ตินเพร็พ) เป็นวิธีการตรวจที่พัฒนามาจากการตรวจแปปเสมียร์ โดยวิธีนี้สูตินรีแพทย์จะทำการเก็บเซลล์เยื่อบุผิวที่บริเวณปากมดลูกด้วยแปรงขนาดเล็ก และจะเก็บรักษาสภาพเซลล์ไว้ในน้ำยาก่อนจะนำเข้าเครื่องตรวจอัตโนมัติ เป็นวิธีที่ให้ผลแม่นยำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. Thin prep plus HPV DNA

วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกวิธีสุดท้าย คือ การตรวจ Thin prep plus HPV DNA จะเป็นการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกร่วมกับการตรวจ DNA ของเชื้อ HPV เป็นวิธีการตรวจที่สามารถจะทำการเจาะลึกหาการติดเชื้อ HPV 16 และ HPV 18 เป็นวิธีการตรวจที่จะช่วยหารอยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปจบบทความ

เพราะมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งชนิดที่สามารถพบได้ง่ายมากที่สุดมีโอกาสในการเกิดโรคสูง ดังนั้นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จะสามารถป้องกันรวมไปถึงช่วยให้สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สามารถปฏิบัติตามวิธีการเตรียมตัว และเข้ารับการตรวจคัดกรองได้เลยทันที หรือสามารถตรวจด้วยตัวเองง่าย ๆ ที่บ้านด้วยชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก welala สะดวก รวดเร็ว แม่นยำเทียบเท่าการตรวจที่โรงพยาบาล

โพสต์ล่าสุด