ไขข้อสงสัยการวิเคราะห์ลายนิ้วมือบอกความถนัดได้อย่างไร

ลายนิ้วมือ คือสิ่งที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้อย่างแม่นยำที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีลายนิ้วมือที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีลายนิ้วมือที่ซ้ำกับบุคคลอื่นๆ และที่น่าอัศจรรย์ไปกว่านั้นไม่ว่ามนุษย์เราจะมีอายุมากขึ้น หรือมีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายไปมากขนาดไหน ลายนิ้วมือยังคงเป็นส่วนเดียวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลย แต่คุณรู้หรือไม่ว่าลายนิ้วมือสามารถบอกความถนัดและลักษณะนิสัยส่วนบุคคลได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถช่วยพิสูจน์ได้ว่าลักษณะนิสัยส่วนตัวนี้มีความเกี่ยวโยงกับ DNA หรือพันธุกรรมโดยตรง

ความเชื่อมโยงระหว่างลายนิ้วมือและสมองนั้นเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันโดยตรงทั้งสมองซีกซ้ายและซีกขวา ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่าลายนิ้วมือบอกความถนัดและลักษณะนิสัยส่วนบุคคลได้ โดยในวันนี้ WELALA จะมาอธิบายให้คุณได้เข้าใจว่าลักษณะลายนิ้วมือสามารถบอกความถนัดได้อย่างไร และอธิบายถึงลักษณะนิสัยจากประเภทของลายนิ้วมือ

การแบ่งประเภทของลายนิ้วมือบอกความถนัดและลักษณะนิสัยส่วนบุคคล

ในการจำแนกประเภทของลายนิ้วมือนั้นสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่ใช้ความเป็นหลัก (Thinking, Task Focus) และกลุ่มที่ใช้ความรู้สึกมากกว่า (Feeling, People Focus) โดยทั้ง 2 กลุ่มนั้นจะมีลักษณะลายนิ้วมือที่เป็นเอกลักษณ์สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. กลุ่มที่ใช้ความเป็นหลัก (Thinking, Task Focus)

กลุ่มที่ใช้ความเป็นหลักหรือกลุ่ม Thinking คือ กลุ่มที่มีลักษณะการเป็นผู้นำ มีความสามารถในการคิด วางแผนและการบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ได้เป็นพิเศษ โดยในกลุ่ม Thinking จะมีลักษณะลายนิ้วมืออยู่ 2 ประเภทดังนี้

ประเภทลายก้นหอย

ลักษณะของลายนิ้วมือประเภทก้นหอยนั้นสังเกตได้จากลวดลายที่มีจุดศูนย์กลางเป็นลักษณะวงกลมซ้อนกันหลายชั้น และเป็นอิสระจากกัน บุคลิกภาพของผู้ที่มีลายนิ้วมือลายก้นหอย จะเป็นคนที่มีเหตุผลสูงเพราะเป็นสิ่งที่ตัวเองยึดถือเป็นอันดับแรกๆ มีความมั่นใจในตัวเองกระตือรือร้น มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย และมีภาวะความเป็นผู้นำสูง แต่ในทางกลับกันก็ยังมีความชื่นชอบในอิสระของตนเอง อดทนต่อสถานการณ์ที่กดดันได้ดีและไม่ชอบการถูกควบคุมหรือบังคับ

ประเภทลายมัดหวายคู่

ลักษณะของลายนิ้วมือประเภทมัดหวายคู่นั้นจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ 2 จุด มีลวดลายเหมือนมัดหวาย 2 ฝั่งไหลมาบรรจบกัน บุคลิกภาพของผู้ที่มีลายนิ้วมือประเภทมัดหวายคู่นั้น จะเป็นคนที่มีความ Perfectionist ทั้งความพิถีพิถันและความรอบคอบ ซึ่งจะมีความเป็นนักคิด สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้เป็นอย่างดี มีความมั่นใจในตนเอง รักอิสระแต่สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ ทำให้เป็นผู้ที่ปรับตัวเก่ง

2. กลุ่มที่ใช้ความรู้สึกมากกว่า (Feeling, People Focus)

กลุ่มที่ใช้ความรู้สึก หรือ Feeling คือ กลุ่มคนที่มีลักษณะนิสัยที่อ่อนโยน มีมนุษยสัมพันธ์และความเป็นมิตรสูง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสิ่งต่างๆ มากกว่ากลุ่ม Thinking โดยกลุ่มนี้จะมีลักษณะลายนิ้วมือที่สามารถบอกความถนัดและบุคลิกอยู่ 2 ประเภทดังนี้

ประเภทลายมัดหวายแท้

ลักษณะของลายนิ้วมือประเภทมัดหวายแท้จะมีจุดศูนย์กลาง 1 วงและมีลายเส้นที่เรียกว่าสันดอนปันเทไปทางนิ้วก้อยของมือแต่ละข้าง บุคลิกภาพของผู้ที่มีลายนิ้วมือประเภทมัดหวายแท้ จะเป็นคนที่มีความอ่อนโยน เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ขี้เกรงใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถเป็นมิตรกับใครก็ได้ ไม่ชอบความขัดแย้ง แต่จะไม่ค่อยเด็ดขาดในด้านการตัดสินใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดี และมีความยึดถือในระเบียบหรือข้อบังคับของแต่ละสังคม เหมาะที่เป็นนักสังเกตการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ

ประเภทลายโค้ง

ลักษณะของลายนิ้วมือประเภทลายโค้งจะมีทรงแบบระฆังคว่ำทับซ้อนกันเป็นชั้นๆ บางคนก็จะมีลักษณะโค้งสูงเหมือนกระโจม บุคลิกภาพของผู้ที่มีลายนิ้วมือประเภทลายโค้งจะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวมากกว่าประเภทอื่นๆ เป็นคนอบอุ่นมีเสน่ห์ มักจะมีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบการเรียนรู้และค้นคว้าอยู่เสมอ ชื่นชอบความสุนทรีย์ทางด้านศิลปะและดนตรี แต่ข้อเสียคือเป็นผู้ที่ไม่กล้าตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ

 

การวิเคราะห์ลายนิ้วมือเพื่อบอกความถนัดและบุคลิก เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถใช้เพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงของแต่ละบุคคลได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือลักษณะสำคัญที่ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น แต่ถ้าคุณต้องมองหาวิธีการตรวจที่ลึกมากกว่านั้น การตรวจ DNA จาก WELALA สามารถตอบโจทย์คุณได้ เพื่อให้คุณได้เข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้น พร้อมการวางแผนสำหรับการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับรหัสพันธุกรรมของคุณได้อย่างมีความสุข

โพสต์ล่าสุด