“ตรวจยีนมะเร็ง” การตรวจสุขภาพเชิงลึกที่ช่วยให้เราดูแลตนเองอย่างเหมาะสม

มะเร็ง หนึ่งในโลกร้ายที่มีคนเป็นเยอะที่สุด และโดยส่วนมากแล้วพบว่าทุกคนล้วนมียีนก่อมะเร็งติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งเกิดขึ้นได้จากความผิดปกติของแต่ละบุคคล หนึ่งในสาเหตุหลักที่พบมากที่สุด คือ การถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นไปสู่รุ่น โดยลูกอาจได้รับยีนก่อมะเร็งมาจากผู้เป็นพ่อแม่ โดยที่พ่อแม่อาจได้รับการส่งต่อยีนก่อมะเร็งมาจากปู่ย่าหรือตายายอีกที แต่การส่งต่อนี้สามารถที่จะป้องกันได้ด้วยการ ตรวจยีนมะเร็ง

ความสัมพันธ์ของยีนกับมะเร็ง

ยีน หรือ Gene คือ รหัสทางพันธุกรรมที่อยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตไม่เพียงแค่เฉพาะในมนุษย์ แต่รวมถึงทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก ในยีนแต่ละยีนจะประกอบไปด้วยลำดับของดีเอ็นเอ DNA ที่มีการถอดรหัสชุดคำสั่งเฉพาะที่แตกต่างกันเพื่อควบคุมการทำงานและการแบ่งตัวของเซลล์ โดยจะมีหน้าที่ส่งต่อหรือถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปสู่อีกรุ่นตามที่ได้มีการกล่าวไปในข้างต้น โดยยีนที่ถูกส่งต่อนี้จะมีการกำหนดลักษณะทางกายภาพของบุคคล การทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย รวมไปถึงความเสี่ยงต่อโรคร้ายต่างๆ โดยอาจเกิดความเปลี่ยนแปลงและอาจกลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งได้เช่นเดียวกัน

การตรวจยีนมะเร็ง มีประโยชน์อย่างไร?

การ ตรวจยีนมะเร็ง เป็นการตรวจหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งที่จะเจาะลึกเข้าไปถึงพันธุกรรม ซึ่งการตรวจหาความผิดปกตินี้จะส่งผลให้สามารถทราบถึงความเปลี่ยนแปลงหรือการกลายพันธุ์ของยีน ทำให้เราสามารถทราบได้ถึงความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งกับตัวเราได้ ตลอดไปจนถึงการวางแผนการดูแล แนวการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในอนาคต หรือเรียกง่ายๆ ว่า เป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสพันธุกรรมมะเร็ง

ในการตรวจยีนมะเร็ง เป็นการวิเคราะห์พันธุกรรมของยีนที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆ รวมแล้วทั้งหมด 61 ยีน อาทิเช่น ยีน APC ที่มีความสัมพันธ์กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ยีน BRCA1, BRCA2 ที่มีความสัมพันธ์กับโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ เป็นต้น โดยการตรวจสามารถที่จะวิเคราะห์ความเสี่ยงจากมะเร็งที่ถ่ายทอดหรือถูกส่งต่อทางพันธุกรรมได้มากถึง 10 ชนิด ที่ล้วนแล้วต่างเป็นชนิดที่สามารถพบได้บ่อย

ใครที่ควรตรวจยีนมะเร็ง

สำหรับผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจยีนมะเร็งนั้น ไม่ใช่แค่เพียงกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติการเป็นมะเร็ง หรือกลุ่มผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโดยแพทย์อยู่แล้ว แต่รวมไปถึงผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ หรือญาติพี่น้องสายตรงเคยป่วยเป็นมะเร็งจำนวนมากกว่า 2 คน เป็นขึ้นไป เพราะนั่นอาจเป็นการส่งต่อโรคมะเร็งจากพันธุกรรมได้ อีกทั้งบุคคลทั่วไปที่อาจจะไม่ได้มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง หรือผู้ที่มีสุขภาพดีแต่ต้องการที่จะตรวจเพื่อหาความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง ก็สามารถทำการตรวจวิเคราะห์ยีนมะเร็งด้วย DNA Test ได้

วิธีตรวจยีนมะเร็งเป็นอย่างไร?

วิธีและขั้นตอนการ ตรวจยีนมะเร็ง ด้วย DNA Test จากการ ตรวจ DNA Welala สามารถทำได้โดยการใช้ปลายสำลีจากชุดตรวจที่ไม่มีการปนเปื้อนนำมาถูที่บริเวณกระพุ้งแก้มด้านในปาก โดยทำการถูไป-มา 15 ครั้ง ทำซ้ำทั้งสองข้าง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วถือหลอดให้ตรงและคลายเกลียวฝาออก โดยที่ไม่มีการสัมผัสกับปลายสำลี ทำการคว่ำก้านสำลีลงในหลอดและทำการปิดฝาให้แน่น พลิกหลอดที่ทำการปิดฝาแน่นเพื่อทำการเขย่าไปมา 15 ครั้ง ส่งชุดตรวจกลับเพื่อทำการวิเคราะห์ผล เพียงเท่านี้ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

สั่งซื้อชุดตรวจ DNA ตรวจยีนมะเร็งที่บ้าน กับ Welala ได้แล้ววันนี้

เพราะมะเร็งเป็นหนึ่งในโรคร้ายที่สามารถคร่าชีวิตไปได้มากมาย อีกทั้งยังเป็นโรคร้ายที่สามารถส่งต่อได้ผ่านทางพันธุกรรม ยีน หรือ ดีเอ็นเอ หากต้องการที่จะตรวจหาความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง รวมไปถึงต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อสุขภาพ สามารถทำการสั่งซื้อ DNA Test และทำการตรวจวิเคราะห์ยีนมะเร็ง ด้วยตัวเองที่บ้าน สะดวกสบาย ใช้งานง่าย ได้ข้อมูลที่แม่นยำอย่างเจาะลึก กับการตรวจ DNA Welala

โพสต์ล่าสุด