กินอาหารตาม DNA ช่วยลดน้ำหนักได้จริงไหม ?

กินอาหารตาม DNA จะเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถระบุได้ว่าอาหารแบบไหน จะเป็นอาหารที่เหมาะสมกับตัวเอง ซึ่งคำตอบเหล่านี้ ก็จะขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคน  Nutrigenomics จะเป็นตัวช่วยตรวจสอบทางพันธุกรรมที่สามารถให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการเมตาบอลิซึม รวมไปถึงวิธีที่ทำให้ร่างกายตอบสนองต่อการรับประทานอาหาร เมื่อใช้การทดสอบ DNA Test ก็จะพบว่าอาหารแบบไหนที่เหมาะสมกับร่างกายของคุณมากที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ทุกคนไปรู้เรื่องเกี่ยวกับ Nutrigenomics กันต่อกันเลยดีกว่า

โภชนาการเฉพาะบุคคล (Nutrigenomics) คืออะไร

โภชนพันธุศาสตร์ หรือ Nutrigenomics คือ อีกหนึ่งสาขาของวิทยาศาสตร์การโภชนาการ ที่ได้มีการสำรวจผลกระทบของอาหาร ต่อการทำงานของยีน รวมไปถึงการตอบสนองต่ออาหารของแต่ละคน Nutrigenomics จะมีการนำเอาเทคโนโลยีการ ตรวจดีเอ็นเอ เพื่อที่จะมาประยุกต์เข้ากับการดูแลสุขภาพ ใช้จัดการโภชนาการ รวมไปถึงการวางแผนออกกำลังกายที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล

โภชนาการ ยีน และสุขภาพ เกี่ยวกันอย่างไร

สำหรับแนวคิดเรื่องโภชนาการตามพันธุกรรม ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น ซึ่งจะยกตัวอย่างการแปรปรวนทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหาร ได้แก่  ภาวะฟีนิลคีโตนูเรีย (PKU) และการแพ้แลคโตส สำหรับคนที่มี PKU ก็จะเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายของระบบประสาทอย่างรุนแรง โดยมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างฟีนิลอะลานีนในสมอง แต่หากปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ด้วยการรับประทานอาหารที่มีฟีนิลอะลานีนต่ำ ก็จะทำให้ลดผลกระทบต่อระบบประสาทได้ และสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้แลคโตสจะมีจีโนไทป์ ที่ส่งผลให้เอนไซม์แลคเตสซึ่งจะทำให้ร่างกายผลิตได้น้อย ส่งผลให้รู้สึกไม่สบายทางเดินอาหารทันทีเมื่อบริโภคแลคโตส ซึ่งเป็นสารอาหารที่มักพบในนม จึงต้องหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีแลคโตส และทางวิจัยก็ยังเห็นว่า ยีนสามารถที่จะส่งผลต่อการตอบสนองของเรา ต่อการออกกำลังกาย ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางร่างกาย ผ่านทาง สรีระ และน้ำหนัก

ศาสตร์การกินอาหารตาม DNA

Genetic Tests

การทดสอบทางพันธุกรรม DNA คือ  เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอในด้านโภชนาการแบบเฉพาะเจาะจง นำมาใช้เพื่อที่จะพัฒนาแผนโภชนาการเฉพาะบุคคลได้เป็นอย่างดี มุ่งเน้นไปถึงการป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็ว การทดสอบทางพันธุกรรมนี้ จะแสดงผลลัพธ์ว่าแต่ละคน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านโภชนาตามที่ระบุไว้ ผลการทดสอบทางพันธุกรรม จะรายงานเป็นคะแนนความเสี่ยง มาเป็นตัวเลข หรือประเภทของความเสี่ยง อาทิเช่น มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น มีความเสี่ยงสูง หรือ  มีความเสี่ยงต่ำ

สรุป การกินอาหารตาม DNA

การทดสอบทางโภชนาการ เป็นการให้ข้อมูลที่มีค่าสำหรับทุกคน สามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพ รวมไปถึงสมรรถภาพทางร่างกาย ตลอดจนป้องกันการเกิดโรคต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลการทดสอบทางโภชนาการ กินอาหารตาม DNA จะช่วยทำให้ใช้ชีวิตได้แม่นยำ และมีสุขภาพมากยิ่งขึ้น

โพสต์ล่าสุด