รวมเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับ DNA ประกอบด้วยอะไรบ้าง

DNA สิ่งมหัศจรรย์ที่สามารถไขคำตอบเกี่ยวกับชีวิตได้ โดยสิ่งนี้ถูกค้นพบจากนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่มีชื่อว่า ฟรานซิส คริก (Francis Crick) และนักชีววิทยาที่มีชื่อว่า เจมส์ วัตสัน (James Watson) ที่เชื่อว่าการทราบถึงโครงสร้างทางเคมีของยีน จะเป็นสิ่งที่ทำให้สามารถอธิบายได้ถึงกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จากสิ่งมีชีวิตรุ่นหนึ่งถึงอีกรุ่นหนึ่ง และทำให้เกิดการศึกษาวิจัยและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ DNA ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง จนถึงในช่วงยุคปัจจุบันที่สามารถทราบได้ถึงข้อมูลเชิงลึกที่มากกว่าการตรวจหาความเชื่อมโยงทางสายเลือด

ทำความรู้จักกับ DNA

ดีเอ็นเอ DNA หรือ Deoxyribonucleic acid ล้วนเป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก คน, สัตว์, พืช หรือแม้แต่เชื้อแบคทีเรีย ยกเว้นในเชื้อไวรัส ในร่างกายของเราประกอบไปด้วยเซลล์จำนวนมาก และในการทำงานของเซลล์ต่างๆ ภายในร่างกายมี DNA ที่ทำหน้าที่ในการสร้างสายโปรตีนออกมาใช้เป็นส่วนประกอบ ทำให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สามารถที่จะดำรงชีวิตและรักษาเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ 

DNA ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

DNA ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง หากมีการเจาะลึกลงไปแล้วนั้น ดีเอ็นเอ DNA หรือ Deoxyribonucleic acid ประกอบไปด้วยหน่วยย่อยที่มีชื่อว่า นิวคลิโอไทด์ (Nucleotide) 4 ชนิดตามไนโตรจีนัสเบส ที่เป็นฐานของ DNA ประกอบไปด้วย อะดีโนซีนไทรฟอสเฟต (ATP) กัวโนซีนไทรฟอสเฟต (GTP) ไซโทซีนไทรฟอสเฟต (CTP) และไทมิดีนไทรฟอสเฟต (TTP) โดยการเรียงลำดับของนิวคลิโอไทด์ 4 ชนิดนี้ จะส่งผลให้เกิดความหลากหลายและความแตกต่างในลำดับเบสบนสาย DNA มีความจำเพาะในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด

DNA มีคุณสมบัติสำคัญอย่างไร?

ดีเอ็นเอ DNA สามารถส่งต่อข้อมูลทางพันธุกรรมด้วยการจำลองตัวเอง (DNA Replication) โดยเป็นการสร้าง DNA ที่มีลักษณะเหมือนเดิมให้กับเซลล์ใหม่ หรือจะเรียกง่ายๆ ว่าเป็นการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูก และรุ่นลูกส่งต่อไปถึงรุ่นหลานต่อเป็นทอดๆ ควบคุมเซลล์สังเคราะห์สาร เพื่อแสดงลักษณะทางพันธุกรรม รูปร่าง หน้าตา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางความคิด ความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายที่ส่งต่อทางพันธุกรรม ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงจากเดิมได้ และอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เคยมี

ทำไมการตรวจ DNA ถึงสามารถตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคได้

เนื่องจากดีเอ็นเอ DNA ของแต่ละบุคคลมีความเฉพาะและเจาะจงที่สามารถจะบ่งบอกได้ถึงคุณภาพของระบบการเผาผลาญ บ่งบอกถึงการตอบสนองต่อสารอาหารแต่ละชนิด บอกถึงการตอบสนองต่ออาการแพ้ และอีกหลายอย่าง แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุด คือ DNA ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง สามารถที่จะบ่งบอกได้ถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงเกี่ยวกับพันธุกรรม รวมไปถึงโรคเรื้อรังต่างๆ ที่มีตัวกำหนดเป็นสุขภาพพื้นฐาน ดังนั้น การตรวจ DNA ของแต่ละบุคคล นอกจากจะสามารถตรวจหาความเกี่ยวข้องทางสายเลือดได้แล้ว การตรวจ DNA Welala จึงสามารถที่จะคัดกรองและทราบถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคทาง DNA ได้

สั่งซื้อชุดตรวจ DNA ที่บ้าน กับ Welala ดีกว่ายังไง?

สิ่งที่ปรากฏกับมนุษย์ของเรา ไม่ว่าจะเป็น เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, บุคลิก, หน้าตา, รูปร่าง, พรสวรรค์, อาการแพ้, อาการเครียด, ความคิด หรือแม้แต่โรคร้าย ล้วนแล้วอาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม ซึ่งในปัจจุบันสามารถที่จะตรวจสอบผ่านทางโปรแกรมตรวจ DNA ได้แล้ว โดยการตรวจสอบจะบ่งบอกโดยละเอียดว่า DNA ของคุณมีความเสี่ยงในด้านอะไรบ้าง และมีความพิเศษ มีจุดเด่นในด้านใด ช่วยให้สามารถรู้จักตัวเองรวมไปถึงสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคต และการตรวจนั้นสามารถที่จะทำได้เองที่บ้าน ไม่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล สามารถสั่งซื้อ DNA Test ชุด ตรวจ DNA Welala ไปตรวจได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเจาะเลือด ไม่เจ็บตัว แต่ให้ผลอย่างแม่นยำ

โพสต์ล่าสุด