ทำความเข้าใจ ยีนเด่น ยีนด้อยคืออะไร

สำหรับคู่แต่งงานสามี ภรรยา ถ้าหากคิดจะมีบุตรขึ้นมาเมื่อไหร่ การรู้ยีนเด่น ยีนด้อยของคนทางฝั่งพ่อและแม่ ก็จะสามารถช่วยประเมินได้ว่าบุตรที่จะมีแนวโน้มเป็นยีนเด่น ยีนด้อยในเรื่องใดบ้าง เพราะบางครั้ง อาจจะมียีนบางอย่างที่มีความเหมือนกันในทั้งคู่ และทำให้ลูกสามารถลักษณะออกมาเป็นโรคร้าย ดังนั้นคุณพ่อกับคุณแม่ควรจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากขึ้น และวางแผนการมีบุตรให้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

ความหมายของยีนเด่น ยีนด้อย

 • ยีนเด่นคืออะไร

ยีนเด่น คือ ยีนที่สามารถแสดงลักษณะเด่นของชนิดยีนนั้น ๆ ได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องจับคู่โครโมโซมกับอีกฝ่าย แม้อีกฝ่ายจะมียีนด้อยก็จะถูกกลบด้วยยีนเด่นได้นั่นเอง ซึ่งในจุดนี้ ยีนเด่นไม่ได้หมายความว่าลักษณะนั้นดีหรือไม่ดีแต่อย่างใด

 • ยีนด้อยคืออะไร

ยีนด้อย คือ ยีนที่มีการแฝงตัวอยู่ในโครโมโซมซึ่งอาจจะได้รับการถ่ายทอดจากทางฝั่งพ่อ ฝั่งแม่ หรืออาจจะมาจากทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ ซึ่งยีนด้อยจะเห็นได้ชัด โดยตัวโครโมโซมที่แสดงออกมาทั้งคู่เป็นยีนด้อย เพราะไม่มียีนเด่นมาข่มการแสดงออก เลยทำให้ยีนด้อยแสดงออกมาได้เช่นกัน และแน่นอนว่ายีนด้อยนี้ไม่ใช่มีแต่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไป เราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้ให้มากๆ จะได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักพันธุรกรรม

ลักษณะของยีนเด่น ยีนด้อยที่สังเกตได้ชัด

สำหรับลักษณะของยีนเด่น ยีนด้อย ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จะมีวิธีการสังเกตในหลายๆ อย่าง แต่ต้องย้ำอีกครั้ง ยีนเด่นและยีนด้อยที่สามารถเห็นได้ ไม่สัมพันธ์ต่อสุขภาพภายในร่างกายเท่าไหร่นัก เป็นเพียงลักษณะทางกายภาพที่แสดงออกมาให้เห็นเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยีนเด่น

 • ผมหยักศก
 • มีขนที่มือ
 • มีลักยิ้ม
 • มีติ่งหู
 • ผิวธรรมดา

ยีนด้อย

 • ผมเหยียดตรง
 • ไม่มีขนที่มือ
 • ไม่มีลักยิ้ม
 • ไม่มีติ่งหู
 • ผิวตกกระ

ยีนเด่น ยีนด้อยส่งต่อผ่านทางพันธุกรรมได้อย่างไร

พันธุกรรม หมายถึง การที่บรรพบุรุษของเราทางฝั่งพ่อ หรือทางฝั่งแม่ได้ถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ผ่านลูกหลาน ซึ่งยีนเด่นและยีนด้อยจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งในพันธุกรรมนั้นๆ กล่าวคือ หากพ่อมีพันธุกรรมโดยรวมแบบนี้ เนื่องจากมียีนเด่นและยีนด้อยแบบนั้น เลยเป็นการส่งต่อยีนผ่านทางพันธุกรรม โดยยีนแต่ละชนิดก็จะสามารถบอกลักษณะต่างๆ ภายในร่างกาย การเป็นพาหะของโรค รวมทัั้งความเสี่ยงเป็นโรคต่าง ๆ ได้อีกด้วย โดยยีนที่ว่านั้นก็จะเป็นจับคู่โครโมโซมทางผู้ชายและผู้หญิง ได้มีการคำนวณว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นยีนแนวนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้ตั้งแต่ 0% 25% 50% 75% และ 100%

ยีนเด่น ยีนด้อย เป็นสิ่งสำคัญที่พ่อกับแม่ที่กำลังจะมีลูก จะต้องรู้ว่าตัวเองมียีนเด่น ยีนด้อยในแบบไหนบ้าง โดยเบื้องต้นจะไม่สามารถตรวจได้เพียงแค่อัตลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่สามารถตรวจถึงโรคต่างๆ ภายในร่างกายได้เป็นอย่างดี และการจะรู้เรื่องพวกนี้ว่า ตัวเรานั้นมียีนเด่นหรือยีนด้อยในเรื่องไหนบ้าง สามารถใช้วิธีการ ตรวจ DNA ที่ทาง Welala มีความเชี่ยวชาญในการตรวจและสามารถประเมินผลได้อย่างแม่นยำ ในการตรวจ DNA นี้จะเหมาะกับการตรวจหาโรคร้าย และอื่นๆ ที่เสี่ยงต่อการมีบุตร นอกจากนี้การตรวจ DNA สำหรับตัวเองก็ยังช่วยประเมินหาโรคร้าย การเป็นภูมิแพ้หรือความเสี่ยงในการเป็นโรคในอนาคตได้เช่นเดียวกัน

โพสต์ล่าสุด