ไขข้อสงสัยการวิเคราะห์ลายนิ้วมือบอกความถนัดได้อย่างไร

ไขข้อสงสัยการวิเคราะห์ลายนิ้วมือบอกความถนัดได้อย่างไร

ลายนิ้วมือ คือสิ่งที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้อย่างแม่นยำที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีลายนิ้วมือที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีลายนิ้วมือที่ซ้ำกับบุคคลอื่นๆ และที่น่าอัศจรรย์ไปกว่านั้นไม่ว่ามนุษย์เราจะมีอายุมากขึ้น หรือมีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายไปมากขนาดไหน ลายนิ้วมือยังคงเป็นส่วนเดียวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลย แต่คุณรู้หรือไม่ว่าลายนิ้วมือสามารถบอกความถนัดและลักษณะนิสัยส่วนบุคคลได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถช่วยพิสูจน์ได้ว่าลักษณะนิสัยส่วนตัวนี้มีความเกี่ยวโยงกับ DNA หรือพันธุกรรมโดยตรง

ความเชื่อมโยงระหว่างลายนิ้วมือและสมองนั้นเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันโดยตรงทั้งสมองซีกซ้ายและซีกขวา ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่าลายนิ้วมือบอกความถนัดและลักษณะนิสัยส่วนบุคคลได้ โดยในวันนี้ WELALA จะมาอธิบายให้คุณได้เข้าใจว่าลักษณะลายนิ้วมือสามารถบอกความถนัดได้อย่างไร และอธิบายถึงลักษณะนิสัยจากประเภทของลายนิ้วมือ

การแบ่งประเภทของลายนิ้วมือบอกความถนัดและลักษณะนิสัยส่วนบุคคล

ในการจำแนกประเภทของลายนิ้วมือนั้นสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่ใช้ความเป็นหลัก (Thinking, Task Focus) และกลุ่มที่ใช้ความรู้สึกมากกว่า (Feeling, People Focus) โดยทั้ง 2 กลุ่มนั้นจะมีลักษณะลายนิ้วมือที่เป็นเอกลักษณ์สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. กลุ่มที่ใช้ความเป็นหลัก (Thinking, Task Focus)

กลุ่มที่ใช้ความเป็นหลักหรือกลุ่ม Thinking คือ กลุ่มที่มีลักษณะการเป็นผู้นำ มีความสามารถในการคิด วางแผนและการบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ได้เป็นพิเศษ โดยในกลุ่ม Thinking จะมีลักษณะลายนิ้วมืออยู่ 2 ประเภทดังนี้

ประเภทลายก้นหอย

ลักษณะของลายนิ้วมือประเภทก้นหอยนั้นสังเกตได้จากลวดลายที่มีจุดศูนย์กลางเป็นลักษณะวงกลมซ้อนกันหลายชั้น และเป็นอิสระจากกัน บุคลิกภาพของผู้ที่มีลายนิ้วมือลายก้นหอย จะเป็นคนที่มีเหตุผลสูงเพราะเป็นสิ่งที่ตัวเองยึดถือเป็นอันดับแรกๆ มีความมั่นใจในตัวเองกระตือรือร้น มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย และมีภาวะความเป็นผู้นำสูง แต่ในทางกลับกันก็ยังมีความชื่นชอบในอิสระของตนเอง อดทนต่อสถานการณ์ที่กดดันได้ดีและไม่ชอบการถูกควบคุมหรือบังคับ

ประเภทลายมัดหวายคู่

ลักษณะของลายนิ้วมือประเภทมัดหวายคู่นั้นจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ 2 จุด มีลวดลายเหมือนมัดหวาย 2 ฝั่งไหลมาบรรจบกัน บุคลิกภาพของผู้ที่มีลายนิ้วมือประเภทมัดหวายคู่นั้น จะเป็นคนที่มีความ Perfectionist ทั้งความพิถีพิถันและความรอบคอบ ซึ่งจะมีความเป็นนักคิด สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้เป็นอย่างดี มีความมั่นใจในตนเอง รักอิสระแต่สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ ทำให้เป็นผู้ที่ปรับตัวเก่ง

2. กลุ่มที่ใช้ความรู้สึกมากกว่า (Feeling, People Focus)

กลุ่มที่ใช้ความรู้สึก หรือ Feeling คือ กลุ่มคนที่มีลักษณะนิสัยที่อ่อนโยน มีมนุษยสัมพันธ์และความเป็นมิตรสูง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสิ่งต่างๆ มากกว่ากลุ่ม Thinking โดยกลุ่มนี้จะมีลักษณะลายนิ้วมือที่สามารถบอกความถนัดและบุคลิกอยู่ 2 ประเภทดังนี้

ประเภทลายมัดหวายแท้

ลักษณะของลายนิ้วมือประเภทมัดหวายแท้จะมีจุดศูนย์กลาง 1 วงและมีลายเส้นที่เรียกว่าสันดอนปันเทไปทางนิ้วก้อยของมือแต่ละข้าง บุคลิกภาพของผู้ที่มีลายนิ้วมือประเภทมัดหวายแท้ จะเป็นคนที่มีความอ่อนโยน เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ขี้เกรงใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถเป็นมิตรกับใครก็ได้ ไม่ชอบความขัดแย้ง แต่จะไม่ค่อยเด็ดขาดในด้านการตัดสินใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดี และมีความยึดถือในระเบียบหรือข้อบังคับของแต่ละสังคม เหมาะที่เป็นนักสังเกตการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ

ประเภทลายโค้ง

ลักษณะของลายนิ้วมือประเภทลายโค้งจะมีทรงแบบระฆังคว่ำทับซ้อนกันเป็นชั้นๆ บางคนก็จะมีลักษณะโค้งสูงเหมือนกระโจม บุคลิกภาพของผู้ที่มีลายนิ้วมือประเภทลายโค้งจะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวมากกว่าประเภทอื่นๆ เป็นคนอบอุ่นมีเสน่ห์ มักจะมีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบการเรียนรู้และค้นคว้าอยู่เสมอ ชื่นชอบความสุนทรีย์ทางด้านศิลปะและดนตรี แต่ข้อเสียคือเป็นผู้ที่ไม่กล้าตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ

 

การวิเคราะห์ลายนิ้วมือเพื่อบอกความถนัดและบุคลิก เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถใช้เพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงของแต่ละบุคคลได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือลักษณะสำคัญที่ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น แต่ถ้าคุณต้องมองหาวิธีการตรวจที่ลึกมากกว่านั้น การตรวจ DNA จาก WELALA สามารถตอบโจทย์คุณได้ เพื่อให้คุณได้เข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้น พร้อมการวางแผนสำหรับการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับรหัสพันธุกรรมของคุณได้อย่างมีความสุข

มะเร็งพันธุกรรมภัยร้ายที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด

“มะเร็งพันธุกรรม” ภัยร้ายที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด

โรคมะเร็ง คือหนึ่งในโรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนไทยต่อปีเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกคน จากความผิดปกติของเซลล์ต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การรับประทานอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมบางแห่งก็มีความเสี่ยงที่จะพบสารก่อมะเร็งได้ด้วยเช่นกัน โดยปัจจัยเหล่านี้จะทำให้เกิดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง จนกลายเป็นก้อนเนื้อร้ายที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะตามส่วนต่างๆ เช่น หลอดเลือด ระบบน้ำเหลือง และระบบประสาท เป็นต้น แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามะเร็งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกได้ วันนี้ WELALA จะมาอธิบายให้ฟังว่ามะเร็งพันธุกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วเราจะสามารถรับมือกับภัยร้ายประเภทนี้ได้อย่างไร

มะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้จากคนประเภทใดบ้าง

ในปัจจุบันโรคมะเร็งสามารถพบได้จากกลุ่มคน 2 ประเภทด้วยกันคือ กลุ่มที่เกิดมะเร็งจากโรคเฉพาะตัว (Sporadic Case) ตัวอย่างเช่น มะเร็งปอด, มะเร็งสมอง, มะเร็งลำไส้, มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นต้น และอีกกลุ่มคือผู้ที่พบมะเร็งจากพันธุกรรม (Family of Cancer Syndrome) ซึ่งแฝงมาจากคนในครอบครัวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บางตัวในร่างกาย

ปัจจัยที่ทำให้เซลล์มะเร็งพันธุกรรมเติบโตได้

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์จะมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ แต่ก็ยังไม่สามารถฟันธงได้อย่างแน่ชัดว่าอะไรที่ทำให้เซลล์มะเร็งสามารถเจริญเติบโตได้ แต่ก็สามารถคาดการณ์ได้จากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ที่อาจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้ยีนที่คอยทำหน้าที่ป้องกันเซลล์มะเร็งเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นจนไม่สามารถต้านทานได้ เช่น

  • รับยีนที่มีเซลล์มะเร็งจากคนในครอบครัว เป็นปัจจัยที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ยาก
  • อายุที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้การทำงานของร่างกายเสื่อมสภาพลง
  • การสูบบหรี่ เพราะมีสารก่อมะเร็งที่เกิดจากการเผาไหม้ มีผลทำให้เกิดมะเร็งหลากหลายชนิด
  • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
  • การสัมผัสกับสารเคมีบางชนิด เช่น Asbestos, Cadmium, Nickel, Benzidine, Benzene เป็นต้น
 • การสัมผัสกับรังสีที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เช่น รังสีเอกซ์เรย์ รังสีที่มาจากสารกัมมันตภาพ
 • การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและไม่ออกกำลังกาย มีผลทำให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโต

โรคมะเร็งพันธุกรรมที่สามารถพบได้บ่อยๆ

โรคมะเร็งพันธุกรรม (Family of Cancer Syndrome) ที่สามารถพบได้บ่อยๆ ในปัจจุบัน ส่วนมากจะเป็นโรคมะเร็งในกลุ่มสตรี เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ เป็นต้น ถัดมาก็จะเป็นโรคมะเร็งในเด็ก ในกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการได้ในวัยผู้ใหญ่ และสุดท้ายจะเป็นกลุ่มโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งเป็นมะเร็งที่ได้รับการรายงานว่ามีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมาก

วิธีตรวจมะเร็งพันธุกรรมด้วยการค้นหาจากยีนและ DNA

การตรวจหามะเร็งพันธุกรรมนั้นสามารถทำได้ด้วยการวิเคราะห์จากยีนหรือ DNAภายในร่างกาย โดยจะเน้นไปที่รหัสพันธุกรรมจากยีนมากกว่า 60 ตัวอย่าง ที่อาจมีความสัมพันธ์กับเซลล์มะเร็งที่แฝงอยู่ภายในร่างกาย ซึ่งการตรวจหาเซลล์มะเร็งร้ายผ่านวิธีนี้ สามารถค้นหาเซลล์มะเร็งที่ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมดังต่อไปนี้ได้

 • มะเร็งเต้านม และมะเร็งรังไข่
 • มะเร็งลำไส้ และมะเร็งกระเพาะอาหาร
 • มะเร็งในตับ ตับอ่อน และไต
 • มะเร็งผิวหนัง
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • มะเร็งโพรงมดลูก
 • มะเร็งไทรอยด์

สำหรับโรคมะเร็งพันธุกรรมนั้นถือเป็นภัยร้ายสำหรับทุกคนที่บางครั้งอาจไม่เคยมีสัญญาณเตือนใดๆ มาก่อน เพราะบางคนอาจมองตัวเองสุขภาพดี ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ไม่เคยมีประวัติโรคร้ายแรงใดๆ มาก่อน แต่ถ้าหากคนในครอบครัวที่มียีนใกล้ชิดอย่าง พ่อ-แม่ ปู่-ย่า และตา-ยาย เคยมีประวัติการเป็นโรคมะเร็งละก็ การตรวจหาความเสี่ยงด้วยยีนหรือ DNA คือทางเลือกที่ดี เพื่อให้คุณวางแผนดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยจากการความเสี่ยงของโรคมะเร็ง

ตรวจดีเอ็นเอได้ประโยชน์อะไรบ้าง

ตรวจดีเอ็นเอเพื่อความสบายใจ ได้ประโยชน์อะไรบ้าง?

เมื่อพูดถึงการตรวจดีเอ็นเอ (DNA) หลายคนจะนึกถึงการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกัน หรือตรวจเพื่อทำการพิสูจน์หลักฐานต่าง ๆ โดยความจริงแล้วการตรวจดีเอ็นเอ(DNA) มีจุดประสงค์ที่มากกว่านั้น การตรวจดีเอ็นเอเพื่อความสบายใจก็เป็นอีกหนึ่งการตรวจที่หลายตนให้ความสนใจ เพราะจะเป็นการตรวจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพ ช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่าง ๆ ตามมาได้

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อความสบายใจ มีประโยชน์ในด้านใดบ้าง

การตรวจดีเอ็นเอนั้นจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ที่ต้องการทำการตรวจ เนื่องจากจะมีการเก็บตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันไป ในบทความนี้จะพูดถึงการตรวจดีเอ็นเอเพื่อความสบายใจ หรือตรวจเพื่อใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพในด้านต่าง ๆ นั่นเอง

1. ตรวจเรื่องระบบเผาผลาญร่างกาย

การตรวจดีเอ็นเอ(DNA) สามารถช่วยวิเคราะห์ระบบการเผาผลาญในร่างกายได้ เช่น ร่างกายของผู้ตรวจจะสามารถรับสารอาหารประเภทใดได้ดีบ้าง และยังสามารถระบุถึงการตอบสนองต่อระบบเผาผลาญของคุณได้ เพื่อนำข้อมูลส่วนนี้ไปปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิต การกิน การรักษาสุขภาพร่างกายให้ดูดีอยู่เสมอได้

2. วิเคราะห์สภาวะทางอารมณ์

เป็นการตรวจดีเอ็นเอ(DNA) เพื่อต้องการเข้าใจสภาวะทางอารมณ์ ซึ่งบางคนอาจมีความสงสัยในสภาวะอารมณ์ที่ดูไม่ปกติของตัวเอง การตรวจดีเอ็นเอเพื่อวิเคราะห์สภาวะทางอารมณ์ก็เป็นอีกวิธีที่จะทำให้เข้าใจ และมีวิธีรับมือด้านอารมณ์ได้ ผลตรวจดีเอ็นเอ (DNA) ยังใช้เพื่อวิเคราะห์บุคลิก การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การเข้าสังคม ความเครียด เพื่อให้เข้าใจและรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ได้

3. ตรวจหาโรคร้ายแรงทางพันธุกรรม

บางครั้งการตรวจหาโรคร้ายแรงอื่น ๆ อาจเจอจากการตรวจสุขภาพทั่วไปได้ แต่การตรวจหาโรคร้ายด้วยดีเอ็นเอ เป็นการหาความเสี่ยงที่อาจเกิดโรคร้ายแรงทางพันธุกรรมโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนรับมือ รักษาดูแลสุขภาพได้ก่อนจะสายเกินไป เช่น โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด โรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ โรคเกี่ยวกับกระดูก โรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ

4. การตอบสนองต่อยา

การตรวจดีเอ็นเอ(DNA) เพื่อวิเคราะห์การตอบสนองต่อยา เป็นอีกผลการตรวจที่สำคัญอย่างมาก โดยอาจเป็นยาที่กินเป็นประจำ หรือยาที่กินเป็นครั้งคราว โดยสามารถวิเคราะห์ได้ว่าร่างกายมีการตอบสนองต่อยาได้ดีพอหรือไม่ เพราะนี่อาจเป็นสาเหตุที่เมื่อมีการรับยาเข้าไปแล้ว อาการเจ็บป่วยไม่หาย หรือไม่ดีขึ้นได้

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อความสบายใจนั้น จะทำให้ได้ข้อมูลทางสุขภาพที่หลากหลาย ผลที่วิเคราะห์ออกมาอาจทำให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดภาวะ หรือโรคต่าง ๆ ได้ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือกับโรคหรือภาวะอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ การตรวจดีเอ็นเอสามารถเข้าใช้บริการได้ทั้งในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน หรือหากไม่สะดวก อาจใช้เป็นชุดทดสอบดีเอ็นเอที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้จาก WELALA ที่สามารถนำไปตรวจเก็บตัวอย่างได้ด้วยตัวเอง สะดวกใช้งานง่าย ประหยัดเวลา โดยจะทำการส่งตรวจกับแล๊บที่ได้มาตรฐานระดับโลก ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีความยำถึง 99.99 % พร้อมบริการปรึกษาแพทย์ทางไกลสะดวกสบายได้ง่าย ๆที่บ้านคุณ

ราคาตรวจดีเอ็นเอ

ราคาค่าตรวจดีเอ็นเอ (DNA) เริ่มต้นเท่าไหร่

สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลและใส่ใจอย่างมาก เพราะบางครั้งอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยก็สามารถบ่งบอกโรคได้ การตรวจสุขภาพจึงสำคัญ อย่างการตรวจดีเอ็นเอ (DNA) ก็ได้รับความสนใจเช่นกัน ค่าตรวจ dna ราคาเท่าไหร่ ตรวจเพื่ออะไร ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากโรคต่าง ๆ ได้หรือไม่

การตรวจดีเอ็นเอ (DNA) คืออะไร

การตรวจดีเอ็นเอ (DNA) คือ การนำเอาตัวอย่างดีเอ็นเอ หรือพันธุกรรมไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพ ซึ่งแบ่งออกได้หลายรูปแบบ เช่นการพิสูจน์สายเลือด, หรือการนำไปวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้หาทางป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอื่นๆ ขึ้น และยังช่วยให้สามารถเตรียมตัวดูแลสุขภาพร่างกายได้อย่างตรงจุด ราคาค่าตรวจดีเอ็นเอก็จะมีแตกต่างกันไปหลายราคาด้วย

การตรวจดีเอ็นเอ (DNA) มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการตรวจ DNA จะเริ่มจาก ผู้ที่เข้ารับการตรวจจะต้องงดน้ำและอาหาร 1-2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ และแพทย์จะมีการซักถามประวัติสุขภาพเบื้องต้นก่อนทำการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ ซึ่งจะมีทั้งการเก็บจากของเหลวในร่างกาย การเจาะเลือด การเก็บเซลล์จากกระพุ้งแก้ม ถ้าเป็นการตรวจทารก จะเป็นการเก็บเซลล์ของตัวอ่อนในครรภ์ ผ่านการเจาะน้ำคร่ำหรือการตรวจชิ้นเนื้อรก

หากเป็นชุดตรวจดีเอ็นเอที่สามารถทำเองได้ จะมีขั้นตอนการตรวจเริ่มจาก ผู้ตรวจนำแปรงเก็บตัวอย่างเข้าไปวางไว้ระหว่างเหงือกกับกระพุ้งแก้ม และทำการถูแรงๆ 15 ครั้ง ทำซ้ำแบบเดียวกันกับอีกข้าง หลังจากนั้นเก็บแปรงลงในหลอด และทำการหมุนฝาปิด และส่งชุดตรวจกลับไปยังผู้ให้บริการ

เลือกสถานที่ตรวจ DNA ที่ไหนดี

การเลือกสถานที่ตรวจดีเอ็นเอนั้นจะเริ่มจากการแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการตรวจ เช่น หากต้องการตรวจดีเอ็นเอความเป็นสายเลือดเดียวกัน ควรตรวจในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ หากต้องการตรวจเพื่อวิเคราะห์สุขภาพสามารถตรวจได้ทั้งในโรงพยาบาลและบริษัทที่ให้บริการตรวจดีเอ็นเอ ซึ่งผู้ตรวจสามารถปรึกษากับทางบริษัทได้โดยตรง ถึงความน่าเชื่อถือ และรายละเอียดที่ได้จากการตรวจเพื่อจะให้ได้ผลวิเคราะห์ออกมาตรงกับจุดประสงค์ในการตรวจ

ตรวจดีเอ็นเอ ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่

Welala เป็นผู้ให้บริการการถอดรหัส DNA อย่างแม่นยำเพื่อนำผลไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล โดยราคาค่าตรวจดีเอ็นเอ (DNA) กับ Welala เริ่มต้นที่ 8,900 บาท ซึ่งเป็นชุดตรวจดีเอ็นเอ (DNA) ที่ทำให้สามารถนำไปตรวจเองได้ที่บ้าน ง่าย สะดวก รวดเร็ว และพร้อมแปลผลตรวจ DNA เป็นข้อมูลด้านสุขภาพ ที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการดูแลใส่ใจในสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และการใช้ชีวิตได้ มากกว่า 500 ผล ไม่ว่าจะเป็นผลที่เกี่ยวกับบุคลิกนิสัย ผลความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งชนิดต่าง ๆ ผลที่เกี่ยวข้องกับการแพ้ยา ที่ช่วยให้คุณสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุด

การตรวจดีเอ็นเอ(DNA) ถือเป็นการตรวจที่มีหลากหลายวัตถุประสงค์อย่างมาก หนึ่งในนั้นคือการตรวจดีเอ็นเอเพื่อนำไปใช้ดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ร่างกายสุขภาพดีขึ้น และยังช่วยให้รู้และป้องกันโรคที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย สถานที่ให้บริการในการตรวจนั้นมีอย่างหลากหลาย ราคาค่าตรวจ DNA ก็มีหลายราคา ซึ่งมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น แต่หากไม่สะดวกที่จะเดินทางไป การใช้ชุดตรวจดีเอ็นเอ(DNA) จาก Welala ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเช่นกัน