ตรวจสุขภาพประจำปี รู้ทันโรคร้าย

ร่างกายก็เหมือนรถยนต์ เมื่อใช้งานไปนาน ๆ ย่อมมีการเสื่อมสภาพและสึกหรอไปตามการใช้งาน ดังนั้นจึงต้องนำรถยนต์เข้าอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็กระยะรถยนต์ เพื่อให้เราสามารถใช้งานรถยนต์ได้นาน ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีก็เช่นกัน หากได้รับการตรวจเช็กร่างกายอย่างน้อยปีละครั้ง จะทำให้เรามองเห็นสภาพร่างกายของตัวเอง ช่วยดูแลคุณภาพชีวิตให้ดำรงอยู่ได้นาน ๆ

ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี

ในทุก ๆ วัน เราต้องเผชิญกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคระบาด มลพิษทางอากาศ สารเคมีและสารก่อมะเร็งที่ตกค้างในอาหาร รวมทั้งบางคนอาจมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น การตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นสิ่งที่จะทำให้เราพบเจอสิ่งผิดปกติในร่างกาย และอย่างที่เรารู้ดีว่าโรคบางโรคมักไม่มีสัญญาณบ่งบอกให้เรารู้ ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีจะทำให้เราพบเจอโรคเหล่านั้น หรือพบความเสี่ยงที่จะเป็นโรคดังกล่าว และสามารถป้องกันหรือรักษาได้ทันท่วงที

อายุเท่าไร ควรเริ่มตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน แต่โดยทั่วไปการตรวจสุขภาพประจำปีควรจะเริ่มตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามหากผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีมีความสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ก็สามารถเข้ารับการตรวจได้ทันทีเช่นกัน เพราะหากพบความผิดปกติจะได้รับการรักษาทันท่วงที

ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจอะไรบ้าง

การตรวจสุขภาพประจำปี จะมีรายการพื้นฐาน ได้แก่ การตรวจระดับน้ำตาล ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจการได้ยิน ตรวจการทำงานของตับและไต เอกซเรย์ปอด ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น นอกจากรายการพื้นฐานแล้ว การตรวจสุขภาพประจำปียังมีรายการตรวจที่สำคัญเพิ่มเติมแตกต่างกันตามช่วงอายุ เนื่องจากในแต่ละช่วงวัยมีอัตราการเกิดโรคนั้น ๆ สูงแตกต่างกัน ได้แก่

1. ตรวจสุขภาพประจำปี อายุต่ำกว่า 30 ปี

การตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับช่วงอายุต่ำกว่า 30 ปี มักจะเป็นการตรวจเบื้องต้น ดังนี้

 • การตรวจเบื้องต้น เช่น ตรวจความดันโลหิต ตรวจหาดัชนีมวลกาย ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะและอุจจาระ ตรวจระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด ตรวจการได้ยิน
 • ผู้หญิงอายุ 21 ปีขึ้นไป หรือ 3 ปีหลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ทุก ๆ 1-2 ปี

2. ตรวจสุขภาพประจำปี อายุ 30 – 50 ปี

การตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ที่อายุ 30 ปีขึ้นไป จะมีความละเอียดเพิ่มขึ้น เพราะเป็นวัยที่ภาระความรับผิดชอบสูงกว่าวัยอื่น อาจมีปัจจัยด้านความเครียดเพิ่มขึ้น มีเวลาดูแลตัวเองน้อย การตรวจสุขภาพประจำปีที่แนะนำสำหรับช่วงวัยนี้ คือ 

 • การตรวจเบื้องต้น เช่น ตรวจความดันโลหิต ตรวจหาดัชนีมวลกาย ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะและอุจจาระ ตรวจระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด
 • การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
 • การตรวจสุขภาพดวงตาเพิ่มเติม เช่น ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ความดันลูกตาสูง
 • การตรวจหาความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคซึมเศร้า
 • ผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป และเคยมีเพศสัมพันธ์ ควรเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยปีละครั้ง หรือตามที่สูตินรีแพทย์แนะนำ เพื่อตรวจหาเชื้อ HPV
 • ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเพิ่มเติมอย่างน้อยปีละครั้ง

3. ตรวจสุขภาพประจำปี อายุ 50 ปีขึ้นไป

สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป รายการตรวจสุขภาพประจำปีจะเหมือนกับกลุ่มคนวัย 30 – 50 ปี แต่จะมีรายการตรวจที่แนะนำเพิ่มเติม ดังนี้

 • การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ด้วยการส่องกล้อง
 • การตรวจคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
 • การตรวจวัดระดับ Creatinine เพื่อประเมินภาวะการทำงานของไต
 • การตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ และความแข็งแรงของกระดูก
 • การตรวจสุขภาพตา และประเมินสมรรถภาพสมอง
 • ผู้ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป จะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก จึงควรเข้ารับการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากปีละ 1 ครั้ง

ตรวจสุขภาพประจำปีกี่บาท

ราคาขึ้นอยู่กับรายการตรวจ สถานที่ และเครื่องมือที่ใช้ โดยเบื้องต้นราคาจะเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น หากเป็นการตรวจสุขภาพเชิงลึกมากขึ้น

ควรตรวจสุขภาพปีละกี่ครั้ง

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหาความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ

สรุปเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปี

แม้จะทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอยู่เสมอ แต่ดูจะไม่เพียงพอต่อการมีสุขภาพที่ดี เพราะมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นการดูแลตัวเองที่มีประสิทธิภาพที่สุด ยังช่วยให้เราสามารถวางแผนสุขภาพของคนในครอบครัว หากมีโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม สำหรับใครที่อยากตรวจสุขภาพประจำปี แต่ไม่มีเวลา สามารถเริ่มต้นด้วยการตรวจคัดกรองด้วยตนเอง โดยใช้ชุดตรวจสุขภาพจาก WELALA ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ชุดตรวจ Vitamin DNA และชุดตรวจ HPV Test คัดกรองมะเร็งปากมดลูก มีความยำถึง 99.99 % เพราะส่งตรวจกับแล็บที่ได้มาตรฐานระดับโลก พร้อมบริการปรึกษาแพทย์ทางไกล ประหยัดเวลา สะดวก สบายได้ง่าย ๆ ที่บ้านคุณ

โพสต์ล่าสุด