เงื่อนไขการบริการ TOS

1. คำจำกัดความ

 1. WELALA Company Limited (รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทในเครือ เรียกรวมกันว่า “WELALA” “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา”) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 127 เกษรทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 26.16 ชั้น 26 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 2. “ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวคุณได้ ไม่ว่าจะโดยลำพังหรือร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
  1. “ข้อมูลการลงทะเบียน” คือข้อมูลที่คุณให้เกี่ยวกับตัวคุณเมื่อลงทะเบียนและ/หรือซื้อบริการของเรา (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน และข้อมูลการชำระเงิน)
  2. “ข้อมูลที่รายงานด้วยตนเอง” คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับตัวคุณ รวมถึงสภาพโรคของคุณ ข้อมูลด้านสุขภาพอื่น ๆ ลักษณะส่วนบุคคล เชื้อชาติ และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณกรอกในแบบสำรวจ แบบฟอร์ม หรือคุณลักษณะต่างๆ ในขณะที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี WELALA ของคุณ
  3. “ข้อมูลพฤติกรรมเว็บ” เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้เว็บไซต์ WELALA ที่รวบรวมผ่านไฟล์บันทึก คุกกี้ และเทคโนโลยีเว็บบีคอน
  4. “ผลิตภัณฑ์” หมายถึงผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพหรือการวินิจฉัยหรือชุดเก็บตัวอย่างที่ WELALA จัดหาให้คุณเพื่อวัตถุประสงค์หรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการ อาจรวมถึงบริการอย่างน้อยหนึ่งรายการ
  5. “ข้อมูลผลิตภัณฑ์” คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เฉพาะซึ่งให้ไว้พร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือในระหว่างการลงทะเบียนของคุณหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ข้อมูลผลิตภัณฑ์จะต้องรวมถึงคำแนะนำ แนวทาง และ/หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์
  6. “บริการ” หรือ “บริการ” หมายถึงบริการใดๆ ที่ WELALA จัดเตรียมให้ ซึ่งรวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อดำเนินการวินิจฉัยหรือทดสอบตามที่ผลิตภัณฑ์ต้องการ จัดส่งชุดอุปกรณ์ รวบรวมตัวอย่าง ดำเนินการวินิจฉัยหรือทดสอบที่เกี่ยวข้อง รายงานการทดสอบและบริการของพันธมิตร เช่น การจัดหาการเข้าถึงพอร์ทัล/แอปพลิเคชัน/ระบบ/เครื่องมือของ WELALA ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย บริการจะไม่ถือว่ารวมบริการใด ๆ ที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม
  7. “TOS” หมายถึงข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้กับบริการที่มอบให้แก่คุณ

2. การยอมรับข้อกำหนด

 1. การใช้บริการใด ๆ ของคุณ (ยกเว้นบริการใด ๆ ที่ WELALA ให้บริการภายใต้ข้อตกลงแยกต่างหาก) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการ (“TOS”)
 2. ในการใช้บริการใด ๆ คุณต้องยอมรับ TOS ก่อน คุณไม่สามารถใช้บริการได้หากคุณไม่ยอมรับ TOS คุณสามารถยอมรับ TOS ได้โดย (i) คลิกเพื่อยอมรับหรือยอมรับ TOS โดยที่ตัวเลือกนี้มีให้คุณ; หรือโดย (ii) ใช้บริการใด ๆ จริง ๆ คุณรับทราบและตกลงว่าคุณจะถือว่ายอมรับ TOS โดยการใช้บริการใดๆ
 3. คุณเข้าใจข้อจำกัดของบริการตามที่กำหนดไว้ในความยินยอมที่ได้รับแจ้ง และตกลงว่า WELALA พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และหุ้นส่วนของ WELALA จะไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อคุณเกี่ยวกับการเรียกร้อง ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อมตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในความยินยอมที่ได้รับแจ้งที่เกี่ยวข้อง
 4. นอกจากนี้ เมื่อใช้บริการเฉพาะ บทบัญญัติของบริการดังกล่าวโดย WELALA จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่ให้ไว้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อมูลผลิตภัณฑ์และ TOS แนวทางหรือกฎเกณฑ์เฉพาะที่มีอยู่ในข้อมูลผลิตภัณฑ์จะมีผลเหนือกว่า

3. ตัวแทนผู้ใช้

ในการเข้าถึงบริการใดๆ แสดงว่าคุณตกลง รับทราบ และเป็นตัวแทนดังต่อไปนี้:
 1. คุณอายุสิบแปด (18) ปีขึ้นไป และสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับ WELALA คุณไม่ถูกห้ามไม่ให้รับบริการภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่หรือที่คุณอยู่หรือกำลังจะใช้บริการ
 2. หากบริการกำหนดให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดจมูกและลำคอ น้ำลายในคอลึก อุจจาระหรือตัวอย่างเลือด (“ตัวอย่าง”) ที่ดำเนินการโดยเรา คุณยินยอมให้เราดำเนินการตามความยินยอมที่ได้รับแจ้งที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการกับตัวอย่างของคุณและเปิดเผยผลลัพธ์ไปยัง คุณและคนอื่น ๆ ที่คุณอนุญาต หากคุณให้ตัวอย่างแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณมีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว ในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของบุคคลนั้น
 3. ตัวอย่างใดๆ ที่คุณให้คือตัวอย่างของคุณเอง หรือหากคุณยอมรับ TOS เหล่านี้ในนามของบุคคลอื่น คุณต้องรับรองว่าตัวอย่างที่ให้มานั้นเป็นหรือจะเป็นตัวอย่างของบุคคลนั้น

4. การส่งคืนภาระผูกพันของตัวอย่างและบริการ

 1. ในกรณีที่บริการรวมถึงบริการของบุคคลที่สาม เช่น บริษัทจัดส่งสำหรับการรับหรือจัดส่งตัวอย่าง คุณตกลงที่จะกำหนดเวลาหรือกำหนดเวลาบริการของคุณใหม่ หรือประสานงานกับบุคคลที่สามโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรวบรวมตัวอย่างและ จัดส่งภายในเวลาตัดยอดที่กำหนดโดยไม่ชักช้า สูญหาย หรือปนเปื้อน คุณตกลงและรับทราบว่าบริการต่างๆ เช่น บริการจัดส่ง อาจให้บริการโดยบริษัทบุคคลที่สามซึ่งการดำเนินงานของเราไม่มีข้อโต้แย้ง
 2. ดังนั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือการเรียกร้องใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นของบุคคลที่สาม
 3. ชุดเก็บตัวอย่างที่เราจัดเตรียมไว้ให้เป็นอุปกรณ์เกรดทางการแพทย์ที่มีอายุการเก็บรักษาจำกัด เพื่อให้แน่ใจว่าตัวอย่างของคุณเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของเรา คุณจะต้องส่งคืนตัวอย่างให้เราภายในสาม (3) เดือนหลังจากที่คุณซื้อบริการ เราจะไม่ดำเนินการกับตัวอย่างใดๆ ที่ส่งคืนให้เรานานกว่าสาม (3) เดือนหลังจากการซื้อ เว้นแต่จะมีการกำหนดกรอบเวลาที่สั้นลงภายใต้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างใดๆ จะต้องถูกส่งคืนภายใน 5 วันหลังจากรวบรวมเพื่อให้มั่นใจในความเสถียรของตัวอย่าง WELALA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ในผลการทดสอบอันเนื่องมาจากตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

5. การจัดการบัญชีและความปลอดภัย

 1. คุณตกลงที่จะ: (i) ให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณ; และ (ii) ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อให้เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ หาก WELALA สงสัยว่าข้อมูลการลงทะเบียนใด ๆ ที่คุณให้นั้นไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ WELALA มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณและปฏิเสธการใช้บริการใด ๆ ในปัจจุบันหรืออนาคต สำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ดำเนินการโดยเรา บริการนี้มีไว้สำหรับใช้ในประเทศที่ WELALA ส่งชุดเก็บตัวอย่างของคุณไปให้เท่านั้น
 2. สำหรับบริการบางอย่าง คุณจะต้องสร้างบัญชีและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการดังกล่าว เราจะไม่สามารถใช้บริการต่อไปได้จนกว่าคุณจะดำเนินการดังกล่าว
 3. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณ และต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ หากคุณอนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงบริการของ WELALA ผ่านบัญชีของคุณ คุณจะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง WELALA อย่างเต็มที่จากความรับผิด ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ ที่เกิดจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้งานดังกล่าว
 4. คุณตกลงที่จะ (i) แจ้งให้ WELALA ทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ และ (ii) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกจากบัญชีของคุณเมื่อสิ้นสุดแต่ละเซสชัน WELALA ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้
 5. คุณสามารถหยุดใช้บริการใด ๆ ได้ตลอดเวลา คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณหยุดใช้บริการ เว้นแต่คุณจะร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะปิดบัญชีของคุณและยุติการเข้าถึงบัญชีออนไลน์ของคุณ หากเราปิดบัญชีด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นเวลา 30 (สามสิบ) วันตามปฏิทิน และอาจระงับการเข้าถึงบัญชีของคุณ ในช่วงเวลานี้ เราจะยังคงยอมรับคำขอเข้าถึงข้อมูลจนถึงวันที่ปิดตามที่แจ้งให้คุณทราบ

6. คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและการเปิดเผยข้อมูลของ WELALA

 1. การใช้บริการใดๆ ของคุณอยู่ภายใต้คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ซึ่งคุณจะต้องยอมรับโดย
  (i) คลิกเพื่อยอมรับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือ
  (ii) ใช้บริการใด ๆ
 2. คุณตกลงว่า WELALA มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการใช้บริการใด ๆ ได้ตลอดเวลา และรักษาสำเนาที่บันทึกการตรวจสอบดังกล่าว
 3. คุณตกลงว่า WELALA มีอิสระที่จะรักษาและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อ: (i) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (เช่น การพิจารณาคดี การไต่สวนของรัฐบาล หรือการสอบสวนด้านกฎระเบียบ) หรือภาระผูกพัน ว่า WELALA อาจเป็นหนี้ตามกฎจริยธรรมและวิชาชีพอื่น ๆ กฎหมายและข้อบังคับ (ii) บังคับใช้ TOS; (iii) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องใด ๆ หรือ (iv) ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ WELALA พนักงาน ผู้ใช้ ลูกค้า และสาธารณะ ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านข้อมูลติดต่อที่คุณให้ไว้กับเรา เว้นแต่จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือคำสั่งศาล
 4. คุณเข้าใจดีว่าตัวอย่างใดๆ ที่ส่งถึงเราแล้วจะถูกดำเนินการในลักษณะที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ และไม่สามารถส่งคืนให้คุณได้ ข้อมูลใดๆ ที่ได้มาจากตัวอย่างของคุณยังคงเป็นข้อมูลของคุณ โดยอยู่ภายใต้สิทธิ์ที่เรากำหนดไว้ใน TOS นี้
 5. WELALA อาจ จำกัด การเข้าถึงบริการรวมถึงการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

7. แจ้งความยินยอม

 1. การใช้บริการใด ๆ ของคุณอยู่ภายใต้ความยินยอมที่ได้รับแจ้งที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทบทวนประโยชน์ ความเสี่ยง และข้อจำกัดของบริการที่คุณเลือก และอธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคล, PHI, ข้อมูลทางพันธุกรรม หากมี และตัวอย่างจะถูกใช้อย่างไรร่วมกับ บริการ. คุณจะได้รับแจ้งให้รับทราบและยินยอมตามความยินยอมที่ได้รับแจ้งเมื่อคุณเปิดใช้งานบริการบนแอปพลิเคชันมือถือ คุณยังสามารถตรวจสอบความยินยอมที่ได้รับแจ้งก่อนที่จะเปิดใช้งานบริการบนเว็บไซต์ของเรา

8. ไฮเปอร์ลิงก์และเว็บไซต์ WELALA

 1. ในการให้บริการ WELALA อาจให้ลิงก์ไปยังไซต์และแหล่งข้อมูลอื่นบนอินเทอร์เน็ต (“ไซต์”) WELALA ไม่มีการควบคุมไซต์ดังกล่าวและไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานหรือความถูกต้องของไซต์และเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 2. คุณรับทราบและตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือพึ่งพาเว็บไซต์ดังกล่าว

9. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของ WELALA

 1. ความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สิน: คุณรับทราบและตกลงว่าเรา (หรือผู้อนุญาตของเรา ตามความเหมาะสม) เป็นเจ้าของสิทธิ์ทางกฎหมาย กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อบริการ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิบัตร) ซึ่งมีอยู่ใน บริการ (ไม่ว่าสิทธิ์เหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม และสิทธิ์เหล่านั้นอาจมีอยู่ที่ใดในโลก) คุณรับทราบเพิ่มเติมว่าบริการอาจมีข้อมูลที่เรากำหนดให้เป็นความลับ และคุณจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา
 2. ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับ: คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่าบริการและซอฟต์แวร์ที่จำเป็นใด ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับบริการ (“ซอฟต์แวร์”) มีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับที่ได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับใช้และกฎหมายอื่น ๆ คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่าข้อมูลที่นำเสนอต่อคุณผ่านบริการนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร หรือสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ
 3. ข้อจำกัดการใช้ซอฟต์แวร์: เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเรา คุณตกลงที่จะไม่และไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นแก้ไข ให้เช่า ให้เช่า ยืม ขาย แจกจ่าย หรือสร้างงานลอกเลียนแบบ วิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส หรือ มิฉะนั้น พยายามแยกซอร์สโค้ดของบริการหรือซอฟต์แวร์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซอฟต์แวร์ (ถ้ามี) ที่มีให้ดาวน์โหลดโดยเชื่อมโยงกับบริการ ถือเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของ WELALA และ/หรือซัพพลายเออร์ การใช้ซอฟต์แวร์ของคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง หากมี ซึ่งมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ (“ข้อตกลงใบอนุญาต”) คุณไม่สามารถติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มาพร้อมกับหรือรวมถึงข้อตกลงใบอนุญาต เว้นแต่คุณจะยอมรับข้อกำหนดข้อตกลงใบอนุญาตก่อน
 4. เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายอื่นๆ: WELALA, WELALA และโลโก้และชื่อผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ WELALA เป็นเครื่องหมายการค้าของ WELALA และเครื่องหมายเหล่านี้ร่วมกับชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และคุณลักษณะของตราสินค้าที่โดดเด่นอื่นๆ ของ WELALA คือ “เครื่องหมาย WELALA “. เว้นแต่คุณจะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรกับ WELALA ไม่มีสิ่งใดใน TOS ที่ให้สิทธิ์คุณในการใช้เครื่องหมาย WELALA ใดๆ และคุณตกลงที่จะไม่แสดงหรือใช้ในลักษณะใดๆ เครื่องหมาย WELALA นอกจากนี้ คุณต้องไม่ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า โลโก้ของบริษัทหรือองค์กรใดๆ ในลักษณะที่มีแนวโน้มหรือตั้งใจที่จะทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับเจ้าของหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของเครื่องหมาย ชื่อ หรือโลโก้ดังกล่าว
 5. ไม่มีการลบประกาศกรรมสิทธิ์: คุณตกลงว่าคุณจะไม่ลบ ปิดบัง หรือแก้ไขประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใดๆ (รวมถึงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) ที่อาจติดอยู่หรือมีอยู่ภายในบริการ การเข้าถึงบริการใดๆ: คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึงบริการใด ๆ ด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากผ่านอินเทอร์เฟซที่ WELALA จัดเตรียมไว้ให้เพื่อใช้ในการเข้าถึงบริการ สิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้จะถูกสงวนไว้

10. การปฏิเสธการรับประกัน

 1. คุณรับทราบโดยชัดแจ้งและตกลงว่า:
  1. การใช้บริการของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการนี้มีให้ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขายสินค้า และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการทดสอบทางพันธุกรรมของเราขึ้นอยู่กับความทันสมัยของการวิจัยและเทคโนโลยีทางพันธุกรรมที่ใช้อยู่ ณ เวลาที่คุณซื้อ เรากำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในขณะที่การวิจัยก้าวหน้าและความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ของเรา คุณรับทราบและตกลงว่ารูปแบบและลักษณะของบริการอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ในฐานะส่วนหนึ่งของนวัตกรรมที่ต่อเนื่องนี้ คุณรับทราบและตกลงว่าเราอาจหยุด (เป็นการถาวรหรือชั่วคราว) ให้บริการบางอย่างหรือคุณลักษณะใดๆ ภายในบริการตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า เราไม่รับประกันว่า (ก) บริการจะตรงตามความต้องการของคุณ (ข) บริการจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัยอย่างไม่ลดละ หรือปราศจากข้อผิดพลาด (ค) ผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการจะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ (ง) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือวัสดุอื่นๆ ที่คุณซื้อหรือได้รับผ่านบริการจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ และ (จ) ข้อผิดพลาดใด ๆ ในซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไข ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูล
  2. ทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่คุณได้รับจากเราหรือผ่านหรือจากบริการจะสร้างการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งใน TOS

11. การชดใช้ค่าเสียหาย

 1. คุณตกลงที่จะปกป้องและปกป้องเรา บริษัทในเครือ บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้รับเหมา คู่ค้า พนักงาน ผู้สืบทอดและมอบหมายให้พ้นจากการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ รวมถึงค่าทนายความตามสมควรซึ่งกระทำโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดขึ้น ของการใช้บริการใดๆ ของคุณ การละเมิด TOS ของคุณ หรือการละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลอื่น

12. ข้อจำกัดความรับผิด

 1. ภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้และแม้ว่าจะมีสิ่งที่ตรงกันข้าม
 2. การจำกัดความรับผิด: คุณรับทราบโดยชัดแจ้งและตกลงว่าเราจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือที่เป็นแบบอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ธุรกิจ โอกาส ค่าความนิยม , การใช้, ข้อมูล หรือการสูญเสียอื่นๆ ที่จับต้องไม่ได้ (แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม) ซึ่งเป็นผลมาจาก:
  1. การใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการได้
  2. การดำเนินการใดๆ ที่คุณทำหรือไม่ดำเนินการตามข้อมูลที่คุณได้รับผ่านหรือจากบริการ รวมถึงการที่คุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เราให้ไว้
  3. ความล้มเหลวของคุณในการรักษารหัสผ่านหรือรายละเอียดบัญชีของคุณให้ปลอดภัยและเป็นความลับ; ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสินค้าและบริการทดแทนที่เกิดจากสินค้า ข้อมูล ข้อมูล หรือบริการใดๆ ที่ซื้อหรือได้รับ หรือข้อความที่ได้รับหรือธุรกรรมที่ป้อนผ่านหรือจากบริการ
  4. การเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูลหรือข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต การอนุญาตที่ไม่เหมาะสมสำหรับบริการโดยบุคคลที่อ้างสิทธิ์ในอำนาจดังกล่าว หรือ คำแถลงหรือการดำเนินการของบุคคลที่สามในบริการ และ
  5. การเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูลหรือข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
  6. การอนุญาตที่ไม่เหมาะสมสำหรับบริการโดยบุคคลที่อ้างสิทธิ์ในอำนาจดังกล่าว หรือ
  7. คำแถลงหรือการดำเนินการของบุคคลที่สามในบริการ และ
 3. ความรับผิดทั้งหมด: ความรับผิดโดยรวมสูงสุดของเราในสัญญา การละเมิด การบิดเบือนความจริงหรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ จะถูกจำกัดตามจำนวนเงินที่คุณชำระ หากมี สำหรับบริการ
 4. กรอบเวลาเป็นค่าโดยประมาณ: กรอบเวลาใดๆ ที่อ้างถึงตามบริการเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้นและอาจเปลี่ยนแปลงได้ เวลาไม่ใช่สาระสำคัญในสัญญานี้ และ WELALA ไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ สำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าใด ๆ หากผลการทดสอบไม่ได้มอบให้คุณภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่คุณหรือบุคคลที่สามกำหนด โดยปราศจากอคติต่อลักษณะทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ข้อจำกัดนี้คือรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายที่คุณไม่สามารถเดินทางหรือทำงานได้

13. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ

 1. WELALA อาจทำการเปลี่ยนแปลง TOS เป็นครั้งคราว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ WELALA จะทำสำเนา TOS ใหม่ให้พร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัท และข้อกำหนดเพิ่มเติมใหม่ใด ๆ จะจัดเตรียมให้กับคุณจากภายในหรือผ่านบริการที่ได้รับผลกระทบ
 2. คุณรับทราบและตกลงว่าหากคุณใช้บริการหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง TOS แล้ว WELALA จะถือว่าการใช้งานของคุณเป็นการยอมรับ TOS ที่อัปเดต

14. การละเมิดหรือสงสัยว่าละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ

 1. หากคุณละเมิดข้อกำหนดของ TOS เหล่านี้ และ/หรือ WELALA มีเหตุอันควรสงสัยว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดของ TOS เหล่านี้ WELALA มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยุติบัญชีของคุณและปฏิเสธการใช้บริการใด ๆ และทั้งหมดในปัจจุบันหรืออนาคต (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง)

15. เบ็ดเตล็ด

 1. ข้อตกลง ทั้งหมด TOS ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเรา และควบคุมการใช้บริการของคุณ เว้นแต่ว่าเราได้ให้บริการใดๆ อย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงแยกต่างหากที่ใช้แทน TOS นี้ คุณอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจมีผลบังคับใช้เมื่อคุณใช้บริการในเครือ เนื้อหาของบุคคลที่สาม หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม
 2. กฎหมายที่ใช้บังคับและอนุญาโตตุลาการ ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาท การโต้เถียง ความแตกต่าง หรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ รวมถึงการมีอยู่ ความถูกต้อง การตีความ การปฏิบัติงาน การละเมิดหรือการยุติ หรือข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับภาระผูกพันที่ไม่ใช่สัญญาที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการและ TOS ได้รับการอ้างถึงและแก้ไขในที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการที่ดำเนินการโดยกฎหมายประเทศไทย
 3. สละสิทธิ์ ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของ TOS จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว หากพบว่าข้อกำหนดใด ๆ ของ TOS เป็นโมฆะ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะให้ผลตามเจตนาของคู่สัญญาตามที่ปรากฏในข้อกำหนด และข้อกำหนดอื่นๆ ของ TOS จะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์
 4. มาตราการแยกส่วน
  หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของ TOS เหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์
 5. การแก้ไข เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนข้อกำหนดของข้อตกลงเป็นครั้งคราว หากคุณไม่ต้องการตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลง คุณสามารถยุติข้อตกลงได้ทุกเมื่อตามส่วนที่ 6 (การยุติ)
  งานที่มอบหมาย. คุณไม่สามารถมอบหมายหรือมอบหมายสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลง
 6. การมอบหมายและการมอบหมายงานโดยอ้างว่าจะไม่มีผล เราอาจมอบหมายหรือมอบหมายสิทธิ์และภาระผูกพันทั้งหมดโดยอิสระภายใต้ข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ นอกจากนี้เรายังอาจแทนที่ WELALA ด้วยวิธีใหม่ฝ่ายเดียวโดยมีผลเมื่อแจ้งให้คุณทราบสำหรับบุคคลที่สามที่ถือว่าสิทธิ์และภาระผูกพันของเราภายใต้ข้อตกลงนี้
 7. ภาษาข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก