เกี่ยวกับเรา

พันธกิจของเรา

เราอยากทำให้การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่เป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน

WELALA ให้บริการชุดตรวจวินิจฉัยที่สามารถทำได้ที่บ้าน เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาสุขภาพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ธุรกิจของเรา

วีลาล่าเริ่มต้นจากการให้บริการตรวจ DNA ที่บ้าน จากนั้นจึงขยายบริการเราไปสู่การทดสอบ Screening และ Longevity ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตนเองได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นและเริ่มการเปลี่ยนแปลงเพื่อดูแลสุขภาพตนเองให้ดียิ่งขึ้น

DNA

ชุดตรวจ DNA premium
ชุดตรวจ DNA lite
 

ตรวจ DNA อย่างเต็มรูปแบบเพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานสุขภาพของคุณและ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
เพื่อเพิ่มศักยภาพของคุณ และดูแลสุขภาพคุณอย่างยั่งยืน

Screeing test

Welala HPV Test For Female
ชุดตรวจ HPV DNA
 
ชุดตรวจคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่

การตรวจคัดกรองเฉพาะอวัยวะแต่ละส่วนเพื่อป้องกันโรคตามความเสี่ยงด้านสุขภาพเฉพาะตัวของคุณ

Longevity

ชุดตรวจ Vitamin DNA
Epigenetic test

ทำความเข้าใจว่าสุขภาพคุณเป็นอย่างไร และทำอย่างไรเพื่อเพิ่มอายุขัยคุณ