Shop

Your all in one health & wellness solution

การให้บริการของเรา

WELALA ให้อะไร ?

การให้บริการเฉพาะบุคคล
อย่างครบถ้วน

บริการตรวจคัดกรองดีเอ็นเอ

WELALA ให้บริการตรวจคัดกรองดีเอ็นเอที่แม่นยำ อาทิ ชุดตรวจดีเอ็นเอของ WELALA และชุดตรวจทดสอบ เอชพีวี ดีเอ็นเอ ซึ่งเผยให้เห็นถึงโรคต่างๆ ที่แฝงในระดับดีเอ็นเอ

บริการฟื้นฟู & ดูแลสุขภาพ

หลังจากที่คุณได้รับผลการตรวจดีเอ็นเอแล้ว คุณต้องมีการวางแผนสุขภาพส่วนบุคคล WELALA สามารถจัดเตรียม แผนการรักษาที่กำหนดหรือปรับแต่งให้เหมาะสำหรับดีเอ็นเอคุณโดยเฉพาะ

บริการระบบปรึกษาแพทย์ทางไกล

สามารถพูดคุยกับแพทย์ของเราได้ที่บ้านตามสบาย ไม่ว่าที่ไหน หรือทุกเวลา หลังจากปรึกษาแพทย์แล้ว แพทย์จะสั่งจ่ายยาและส่งการรักษาให้กับคุณโดยตรง